Projekt koszyka świadczeń gwarantowanych trafi do podkomisji

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 11 lutego 2009 18:40

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, przewiduje, że minister zdrowia będzie określał w rozporządzeniu wykaz świadczeń gwarantowanych czyli świadczeń opieki zdrowotnej częściowo lub całkowicie finansowanych ze środków publicznych. Nowela określa kryteria, które będą uwzględniane przy kwalifikowaniu świadczeń jako gwarantowanych. Zakwalifikowanie danego świadczenia do koszyka świadczeń zdrowotnych będzie oznaczało jego finansowanie w całości lub w części ze środków publicznych.

Minister zdrowia Ewa Kopacz mówiła dziś (11 lutego) podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia, że projekt jest próbą udoskonalenia służby zdrowia w jej bardzo ważnym obszarze, którym jest koszyk świadczeń. Podkreśliła, że do tej pory żaden rząd nie przygotował ustawy regulującej procedury tworzenia koszyka.

Dodała, że w projekcie pokazano mechanizmy, według których będą sporządzane rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. Wyraziła nadzieję, że sejmowe prace nad ustawą będą się toczyły przy współpracy opozycji.

Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bolesław Piecha (PiS) oświadczył, że projekt jest godny uwagi i warto nad nim pracować w podkomisji.

Z kolei Tomasz Latos (PiS) podkreślał, że nie do końca wiadomo nad czym posłowie mają pracować, bo nowela nie zawiera załączników z rozporządzeniami dotyczącymi świadczeń gwarantowanych.

Rządowy projekt poparł prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł. Powiedział, że samorząd lekarski przyjmuje go z satysfakcją i nadzieją.

Wykaz świadczeń gwarantowanych ma być dla pacjentów źródłem informacji o tym, jakie świadczenia będą finansowane w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a za które będą musieli częściowo zapłacić. Minister zdrowia będzie określał w rozporządzeniu, jaka część świadczenia będzie finansowana ze środków publicznych, a jaka przez pacjenta.

Postępowaniem w sprawach kwalifikowania świadczeń zdrowotnych gwarantowanych będzie zajmowała się Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Podejmowane przez nią decyzje będą poprzedzane opiniami konsultantów krajowych z danej dziedziny medycyny, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Rady Konsultacyjnej. Dopiero po uzyskaniu tych wszystkich rekomendacji minister zdrowia zdecyduje, które świadczenia, w jakim stopniu i na jakich warunkach będą gwarantowane.

Nowe przepisy regulują również procedurę usuwania świadczenia z koszyka lub zmiany sposobu finansowania. W tych przypadkach AOTM będzie musiała przygotować raport, w którym znajdzie się szczegółowy opis uzasadniający podjęcie decyzji o usunięciu świadczenia z wykazu. Wnioski w sprawie usunięcia świadczenia z koszyka będą mogli składać do ministra zdrowia konsultanci krajowi, prezes NFZ oraz stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz ochrony praw pacjenta. Ostateczna rekomendacja prezesa Agencji będzie poprzedzona opinią Rady Konsultacyjnej.

Zgodnie z projektem, zmiany w wykazie świadczeń gwarantowanych będą mogły być wprowadzane tylko raz w roku. Negatywna ocena AOTM zobowiązuje resort do nieumieszczania danej procedury w koszyku świadczeń gwarantowanych. Natomiast pozytywna rekomendacja daje możliwość dołączenia procedury do koszyka.

W projekcie zmieniono także przepisy dotyczące świadczeń wysokospecjalistycznych. Będą one świadczeniami gwarantowanymi, finansowanymi z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister zdrowia. Określono tryb przekazywania środków publicznych na te świadczenia oraz sposób ustalania ceny za ich wykonanie. Podstawą do ich wykonania ma być umowa zawarta ze świadczeniodawcą. Ceny świadczeń będą ustalane na drodze negocjacji. Minister zdrowia dokona wyboru świadczeniodawców w drodze konkursu ofert.

Projekt przewiduje także zmianę struktury organizacyjnej i statusu AOTM. Instytucja ta uzyska osobowość prawną, dzięki czemu będzie mogła swobodnie występować we własnym imieniu i na własny rachunek, posiadając odrębny majątek. Nadzór nad Agencją sprawować będzie minister zdrowia.

Na konieczność określenia zakresu świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących w ramach środków publicznych zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia ze stycznia 2004 r., w którym to stwierdza się niezgodność ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ z konstytucją.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum