PPX/Rynek Zdrowia | 13-05-2010 13:48

Porozumienie Zielonogórskie: NFZ powinien wydać karty ubezpieczonym

Federacja Porozumienie Zielonogórskie kolejny raz apeluje do Narodowego Fundusz Zdrowia o wydanie karty ubezpieczenia zdrowotnego każdemu ubezpieczonemu.

Karta ubezpieczenia zdrowotnego od lat z powodzeniem stosowana jest w woj. śląskim

FPZ podkreśla w wysłanym do mediów piśmie, iż NFZ w trakcie weryfikacji raportów statystycznych, odmawia finansowania świadczeń wykonanych przez świadczeniodawcę osobom, które - według Funduszu - są nieubezpieczone.

Jak czytamy w stanowisku Porozumienia, "według własnych kryteriów stosowanych przez Fundusz, nieubezpieczone są również niektóre dzieci do 18. roku życia, kobiety w ciąży oraz emeryci i renciści, czyli osoby uprawnione do świadczeń z mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

W ocenie Porozumienia, NFZ ignoruje zapisy wspomnianej ustawy i na lekarza przerzuca ciężar udowodnienia, że przyjęty pacjent był ubezpieczony, czyli występował w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych – wewnętrznym systemie NFZ.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie "żąda" od Narodowego Funduszu Zdrowia, aby "uporządkował dane w nich zawarte oraz wydał kartę ubezpieczenia zdrowotnego każdemu ubezpieczonemu".

Autorzy apelu podkreślają, że karta ubezpieczenia zdrowotnego "zapowiadana przez Ministerstwo Zdrowia, a w szczególności w świetle obowiązujących zapisów ustawowych, winna być już w posiadaniu każdego ubezpieczonego od ponad 5 lat."