NFZ/Rynek Zdrowia | 20-03-2015 20:07

Ponad 4,5 tys. skarg rozpatrzonych przez NFZ

Narodowym Funduszu Zdrowia podał, że w 2014 r. rozpatrzono 4 647 skarg i 1 wniosek.

Skargi i wnioski dotyczyły naruszenia praw pacjentów w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców posiadających umowy z NFZ, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez pracowników Funduszu.

Jak podaje płatnik w oddziałach wojewódzkich NFZ rozpatrzono 4 412 skarg, a w Centrali NFZ - 235 skarg i 1 wniosek.

Na świadczeniodawców realizujących umowy zawarte z płatnikiem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w NFZ rozpatrzono 4 031 skarg.

Skargi dotyczące świadczeniodawców, są kwalifikowane i rozpatrywane z uwzględnieniem podziału na skargi w zakresie dostępności oraz jakości udzielanych świadczeń. 54,92 proc. wszystkich skarg w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców dotyczyło dostępności do świadczeń, a 25,20 proc. - jakości udzielanych świadczeń.

Na działalność NFZ, w oddziałach wojewódzkich i Centrali Funduszu rozpatrzono 616 skarg i 1 wniosek, w tym: w oddziałach wojewódzkich - 403 skargi, a w Centrali - 213 skarg i 1 wniosek.

W 2014 r. odnotowano znaczny spadek liczby skarg i wniosków (617 skarg i wniosków) rozpatrzonych na działalność NFZ w stosunku do 2013 r. (1 043 skargi).

Więcej: www.nfz.gov.pl