dziennikbaltycki.pl/Rynek Zdrowia | 20-10-2015 11:45

Pomorskie: coraz więcej studentów nie ma ubezpieczenia zdrowotnego

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia twierdzi, że w województwie pomorskim blisko 40 tys. młodych osób na nie ma prawa do świadczeń zdrowotnych. To głównie studenci i doktoranci.

Coraz więcej studentów nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. Fot. Ting/Flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

Z danych statystycznych wynika, że w województwie pomorskim 40 tys. 918 osób między 19 a 26 rokiem życia nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. Większość stanowią studenci i doktoranci.

Eksperci ostrzegają, że niektórzy studenci nie zdają sobie sprawy, że nie są ubezpieczeni w NFZ. W przypadku nagłego wypadku lub choroby mogą być obciążeni często bardzo wysokimi kosztami leczenia.

Prawo do ubezpieczenia wygaśnie studentowi także wtedy, gdy rodzice, którzy zgłosili go do ubezpieczenia, zmienią pracę i nie zgłoszą studenta u nowego pracodawcy.

Student, który nie ukończył 26 lat, wykonujący pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, mocą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Tym samym również nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Więcej: www.dziennikbaltycki.pl