Państwa UE domagają się od NFZ 571 mln zł za leczenie naszych obywateli

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 28 kwietnia 2009 13:47

Ponad 571 mln zł wynoszą roszczenia państw Unii Europejskiej kierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o zapłatę za świadczenia medyczne wykonane w krajach członkowskich, z których Polacy korzystają od 2004 r.

Zostały one przedstawione na 166 tys. formularzy rozliczeniowych. Część roszczeń została już opłacona przez NFZ.

Od pierwszego maja 2004 r. osoby opłacające składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ są również objęte ubezpieczeniem na całym terytorium UE.

W każdym kraju Unii Polacy mogą uzyskać pomoc w stanie zagrożenia życia i nagłego zagrożenia zdrowia. Zasadą jest, że przebywając na terenie innego państwa członkowskiego obywatel polski traktowany tak, jak obywatel tego państwa.

Świadczenia i usługi przysługujące obywatelom na terytorium danego kraju należą się także Polakom. Jednak w niektórych państwach przewidziane są opłaty za dany rodzaj świadczenia medycznego lub tzw. wkład własny.

Warunkiem uzyskania bezpłatnie pomocy medycznej w krajach UE w nagłej sytuacji jest posiadanie i przedstawienie lekarzowi formularza będącego potwierdzeniem ubezpieczenia. Odpowiedni formularz można otrzymać w oddziale wojewódzkim NFZ. Natomiast do leczenia planowanego konieczna jest zgoda krajowego ubezpieczyciela (w przypadku Polski - prezesa NFZ). W 2008 r. Fundusz wydał 108 takich zgód.

W Parlamencie Europejskim trwają obecnie prace dotyczące dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. Komisja Europejska chce, by w sytuacji, gdy dany rodzaj leczenia jest dostępny w krajowym systemie ubezpieczenia zdrowotnego, pacjenci z tego kraju mieli również prawo do takiego leczenia w innym państwie bez konieczności uzyskania zgody ubezpieczyciela.

Pacjenci mają płacić za leczenie, a następnie uzyskają zwrot kosztów do kwoty, jaką dany zabieg kosztowałby w ich kraju. Jednak w szczególnych przypadkach - wymagających opieki szpitalnej - zgoda może być wymagana.

Za bezpieczeństwo i jakość leczenia będzie odpowiadał kraj, w którym leczenie przeprowadzono. W przypadku problemów pacjenci będą poinformowani, w jaki sposób domagać się zadośćuczynienia i odszkodowania.

Jak podkreśla KE, co roku z opieki lekarskiej w innym kraju UE korzysta niewiele osób. Zasady refundacji leczenia nie są obecnie do końca jasne. W wielu spornych przypadkach Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekał, że pacjenci mieli prawo zwrotu kosztów.

Rada Europejska i Parlament Europejski wezwały KE do uściślenia sytuacji prawnej i opracowania konkretnych ram prawnych dotyczących transgranicznej opieki medycznej. Dyrektywa ma ułatwić rozwiązywanie kwestii praktycznych oraz służyć poprawie bezpieczeństwa i jakości tej opieki.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum