PBS o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych: sięgniemy do kieszeni, ale niezbyt głęboko

Autor: PBS/Rynek Zdrowia • • 26 września 2013 06:15

Co piąta osoba odwiedzająca lekarza specjalistę płaci za wizytę z własnej kieszeni. Jednocześnie Polacy rzadko korzystają z możliwości zastąpienia jednorazowych wydatków abonamentem lub dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Robi to jedynie 8% respondentów uczestniczących w badaniu przeprowadzonym przez agencję PBS, którego wyniki portal rynekzdrowia.pl publikuje jako pierwszy.

PBS o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych: sięgniemy do kieszeni, ale niezbyt głęboko
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Połowa Polaków deklaruje, że byłaby w stanie przeznaczyć pewną kwotę z domowego budżetu na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, przy czym w większości przypadków są to kwoty, które nie pozwalają na zakup produktów ubezpieczeniowych dostępnych obecnie na rynku. Jednocześnie poparcie dla pomysłów upowszechnienia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych oraz zmian w prawie umożliwiających publicznym placówkom ochrony zdrowia świadczenie usług poza kontraktem NFZ jest niewielkie - wskazuje badanie Omnibus PBS.

POZ i specjaliści

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie 73% Polaków odwiedziło lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a 57% - lekarza specjalistę. Wśród pacjentów korzystających z porad lekarzy POZ jedynie niewielki odsetek stanowią osoby, które płacą za wizytę (6%) lub odbywają ją w ramach dodatkowego ubezpieczenia lub abonamentu medycznego (4%).

Inaczej jest w przypadku wizyt u specjalisty - co piąty pacjent odwiedzający lekarza specjalistę płaci za wizytę „z własnej kieszeni". Osoby odwiedzające specjalistów w ramach dodatkowego ubezpieczenia lub abonamentu, tak jak w przypadku wizyt u lekarzy POZ, stanowią niewielki odsetek pacjentów (4%). Za badania zalecone przez lekarza z własnej kieszeni płaci co dziesiąty pacjent, a w ramach ubezpieczenia lub abonamentu wykonuje je 4% badanych.

- Mimo że stosunkowo duży odsetek pacjentów dopłaca do opieki medycznej, w szczególności do wizyt u lekarzy specjalistów, jedynie 8% Polaków korzysta z abonamentów medycznych lub dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, które pozwalają korzystać ze świadczeń medycznych udzielanych poza NFZ bez dodatkowej opłaty - informuje Małgorzata Kubiak z agencji PBS.

Dodaje, iż abonamenty medyczne zdecydowanie częściej opłacane są przez pracodawców (w 82% przypadków), natomiast dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne częściej kupowane jest indywidualnie (w 68% przypadków).

Około połowa respondentów byłaby w stanie przeznaczyć pewną kwotę z domowego budżetu na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwiałoby im nieodpłatne korzystanie z opieki medycznej "prywatnie", czyli poza powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Średnia deklarowana kwota to 46,16 zł, przy czym kwotę powyżej 50 zł byłoby w stanie wydać 15% uczestników badania, a kwotę powyżej 100 zł - jedynie 3% z nich. Osoby zainteresowane ubezpieczeniem obejmującym również najbliższych członków rodziny byłyby w stanie przeznaczyć na nie średnio 71,41 zł. Kwotę powyżej 50 zł na takie ubezpieczenie mogłoby wydać 22% badanych, powyżej 100 zł - 9%, a powyżej 150 zł - 4%.


Bez powszechnego poparcia
- Mimo tego, że około połowa badanych deklaruje, że znalazłaby w domowym budżecie środki na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, pomysł upowszechnienia tego typu ubezpieczeń raczej nie cieszy się poparciem - stwierdza Małgorzata Kubiak.

Propozycja upowszechnienia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych na skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie popieram", a 5 „zdecydowanie popieram") uzyskała średnią ocenę 2,62. Jednocześnie zdecydowany brak poparcia deklaruje trzech na dziesięciu respondentów (29%), a zdecydowane poparcie mniej niż jeden na dziesięciu z nich (7%).

Propozycje zmian w prawie, które umożliwiałyby publicznym przychodniom i szpitalom udzielanie świadczeń poza kontraktem NFZ, odpłatnie lub w ramach dodatkowego ubezpieczenia, również nie cieszą się szerokim poparciem. Na skali od 1 do 5, gdzie 1 to „zdecydowanie nie popieram", a 5 „zdecydowanie popieram" zostały one ocenione średnio na 2,57. Trzech na dziesięciu badanych wyraża zdecydowany brak poparcia (31%). Zdecydowane poparcie dla opisanych zmian deklaruje 6% respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję PBS w dniach 23-25 sierpnia na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 995 osób dorosłych z wykorzystaniem techniki CAPI (wywiad osobisty wspomagany komputerowo).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum