NIL/Rynek Zdrowia | 29-11-2013 10:01

NRL o weryfikacji list świadczeniobiorców przez eWUŚ

NRL z zadowoleniem przyjęła stanowisko NFZ, że płatnik wycofuje się z pomysłu wykorzystania systemu eWUŚ do weryfikacji list świadczeniobiorców w realizacji kontraktów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2014.

W liście wysłanym przez prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza do Agnieszki Pachciarz, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia czytamy, że ”utrzymujący się poziom populacji, która wg. danych z systemu eWUŚ, nie posiada uprawnień do leczenia ze środków publicznych czyni to narzędzie ułomnym, co samorząd lekarski wielokrotnie sygnalizował”.

NRL wyraziła pogląd, że ”pomimo ogromnych środków finansowych przeznaczonych na budowę tego systemu nadal nie osiągnął on w pełni zakładanej funkcjonalności i aktualności gromadzonych danych” - czytamy w liście zamieszczonym w piątek (29 listopada) na stronie internetowej NIL. Dlatego wycofanie się z pomysłu wykorzystania systemu eWUŚ do weryfikacji list świadczeniobiorców samorząd lekarski przyjął z zadowoleniem.

Więcej: www.nil.org.pl