NFZ ws. interpretacji przepisów dot. obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 23 sierpnia 2017 13:07

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz jako wspólnik spółki cywilnej zobowiązana jest do opłacenia dwóch składek na ubezpieczenie zdrowotne.

NFZ ws. interpretacji przepisów dot. obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Decyzję taką (nr 03/01/I/2017) wydał dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotyczyła ona interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak wyjaśnia Fundusz, 18 lipca 2017 r. do Lubelskiego OW NFZ w Lublinie wpłynął prawidłowo opłacony wniosek, w którym mężczyzna prowadzący indywidualną działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG zwrócił się o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek uiszczenia przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wnioskodawca wyjaśnił, że w latach 2007-2009 prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz prowadził działalność w spółce cywilnej w latach 1999-2000 r. wpisaną pod oddzielnym numerem. Decyzją z dnia 25 kwietnia 2001 r. wpis został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej. Następnie, zgodnie z twierdzeniami wnioskodawcy, we wpisie dotyczącym działalności gospodarczej dopisano wspólnika spółki cywilnej jako przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną. Kontrola ZUS ustaliła, iż wnioskodawca posiadał dwa tytuły do opłacania składki zdrowotnej.

Wnioskodawca podkreślił, że zgodnie z art 6 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych [u.s.u.s.] osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą oraz jako wspólnik spółki cywilnej posiada jeden w tytuł tj. status osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 1 u.s.u.s. W jego ocenie osoba indywidualna i wspólnik spółki cywilnej to jedna osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, prowadząca działalność gospodarczą.

Z tą opinia nie zgodził się Lubelski OW NFZ. Fundusz wyjaśnił, że zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o świadczeniach w sytuacji gdy ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w art. 82 ust 5 ustawy o świadczeniach, to składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności.

Zgodnie z przytoczonym przepisem odrębnym rodzajem działalności jest działalność w formie spółki cywilnej oraz działalność gospodarcza prowadzona indywidualnie ( art. 82 ust 5 pkt 1 i 9 ustawy o świadczeniach). Nieprawidłowe jest zatem twierdzenie, iż sam fakt, iż działalność gospodarcza prowadzona indywidualnie oraz jako wspólnik spółki cywilnej jest rozpatrywana łącznie w kontekście przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz o swobodzie działalności gospodarczej oznacza zawsze jeden tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

Powyższy pogląd nie uwzględnia zapisów art. 82 ust 3 i 5 ustawy o świadczeniach, rozróżniających powyższe tytuły jako podstawy do uiszczania składki na ubezpieczenie zdrowotne mając na względzie kryterium uzyskiwania przychodu.

Dlatego należy podkreślić, iż w przypadku, gdy osoba prowadząca jednocześnie indywidualną działalność gospodarczą oraz działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej będzie uzyskiwała przychody z obydwu w/w rodzajów działalności będzie zobowiązana odprowadzać składkę na ubezpieczenia zdrowotne odrębnie od każdego rodzaju działalności.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze