NFZ: pracodawca musi przekazać pracownikowi kartę EKUZ

Autor: DK/Rynek Zdrowia • • 02 czerwca 2010 13:36

W wydanym komunikacie NFZ reaguje na liczne przypadki odmawiania przekazania pracownikowi Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przez pracodawcę.

Do NFZ napłynęło wiele informacji od pracowników delegowanych przez polskich pracodawców do krajów członkowskich UE/EFTA, którym pracodawcy nagminnie odmawiali przekazania uzyskanej dla nich karty EKUZ.

W związku z tymi przypadkami NFZ informuje, że "zgodnie z Decyzją Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z 12 czerwca 2009 r. karta EKUZ jest osobistą kartą wystawianą na nazwisko posiadacza, która potwierdza jego ubezpieczenie w państwie członkowskim wydającym kartę. Co za tym idzie potwierdza gotowość tego państwa do finansowania rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych. Karta EKUZ może być wydana jedynie osobie, dla której jest wystawiana.

Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy pracodawca delegujący pracownika do pracy, po uzyskaniu karty EKUZ, odmawia przekazania pracownikowi karty i przechowuje ją w imieniu pracownika. Niedopuszczalna jest również sytuacja, kiedy pracodawca przesyła kartę do bezpośredniego przełożonego pracownika w miejscu wykonywania pracy, a ten nie przekazuje jej automatycznie pracownikom lub wręcz odmawia wydania karty na bezpośrednią prośbę pracownika. Każdorazowo karta EKUZ powinna zostać przekazana jej właścicielowi (pracownikowi) niezwłocznie po jej uzyskaniu przez przełożonego (...)" – czytamy w komunikacie.

NFZ informuje, że przypadki naruszania praw pracowników będą zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy.

Cały komunikat: http://www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum