NFZ: nowy informator dla pacjentów - Vademecum 2011

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 10 lutego 2011 13:41

NFZ poinformował o wydaniu najnowszej, uaktualnionej wersji informatora o prawach pacjenta i świadczeniach medycznych, finansowanych ze środków publicznych - Vademecum 2011.

NFZ: nowy informator dla pacjentów - Vademecum 2011
Vademecum 2011 to skierowane przede wszystkim do pacjentów kompendium wiedzy o zasadach funkcjonowania publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Na blisko 120 stronach przedstawiono w nim podstawowe informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych w ramach ubezpieczenia w NFZ.

W publikacji zawarto m.in. informacje o prawach i obowiązkach pacjenta, skierowaniach, listach oczekujących na świadczenia, dokumentacji medycznej oraz o lekach i receptach. Przybliżono zasady korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji i lecznictwa uzdrowiskowego, opieki długoterminowej.

W załączniku do informatora znaleźć można m.in. wykaz badań diagnostycznych wykonywanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a  także spis adresów i numerów telefonów informacyjnych do oddziałów NFZ.

W najnowszym wydaniu zaktualizowano informacje dotyczące okresu ważności i sposobu uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), dostępności do świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, lecznictwa uzdrowiskowego oraz rehabilitacji leczniczej, stomatologii i psychiatrii. Uaktualniono także wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz za zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium uzdrowiskowym.

Vademecum 2011 dostępne jest na: www.nfz.gov.pl
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum