NFZ: karta EKUZ działa, trzeba tylko pamiętać o zasadach

Autor: Katarzyna Lisowska/Rynek Zdrowia • • 09 czerwca 2011 15:43

Mimo posiadania karty EKUZ, Polacy wyjeżdżający za granicę skarżą się na przypadki, gdy muszą płacić za leczenie. NFZ przypomina, że karta uprawnia do świadczeń w sytuacjach nagłych tylko w placówkach, które działają w ramach publicznego systemu.

NFZ: karta EKUZ działa, trzeba tylko pamiętać o zasadach
Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakresie. Jak przyznaje nam Andrzej Troszyński, rzecznik NFZ, wielu Polaków nie ma wiedzy, co gwarantuje EKUZ i na jakich zasadach  funkcjonuje.

- Dzięki EKUZ można skorzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w sytuacjach nagłych i niespodziewanych podczas pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego UE/EFTA. O tym, jakie świadczenia wchodzą w zakres tych świadczeń, decyduje lekarz biorąc pod uwagę przewidywaną długość pobytu pacjenta w danym państwie - podkreśla rzecznik.

EKUZ nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest planowe leczenie.

NFZ przypomina, że w większości państw członkowskich UE/EFTA obowiązuje też system współpłacenia przez pacjenta, a więc pokrywania części kosztów leczenia z własnych środków finansowych. I tak np. w Czechach obowiązuje współpłacenie za uzyskane świadczenia medyczne, pobyt w szpitalu, wezwanie lekarza do domu i wydanie leku refundowanego przepisanego na receptę. Aby uniknąć obciążenia tymi kosztami wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

EKUZ nie zwalnia z poniesienia tych kosztów. Przed wyjazdem warto zapoznać się zasadami działania systemu ochrony zdrowia państwa, do którego planujemy podróż. Informacje takie można uzyskać w placówkach NFZ.

- Jeśli w czasie podróży pacjent potrzebuje dializ nerek, tlenoterapii, specjalnego leczenia astmy, echokardiografii w przypadku przewlekłych chorób autoimmunologicznych oraz chemioterapii to musi przed wyjazdem uzgodnić udzielenie tych świadczeń z placówką służby zdrowia w miejscu planowanego pobytu - zaznacza Troszyński.

EKUZ nie zapewnia także pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski.

Oczywiście zdarzają się przypadki, gdy pacjentowi z EKUZ odmówiona jest bezpłatna porada nawet w placówce zobowiązanej do udzielenia takich świadczeń. W takim wypadku NFZ radzi, żeby prosić o imienny rachunek, najlepiej kredytowy, oraz wyjaśnienie na piśmie, dlaczego odmówiono bezpłatnego leczenia. Na tej podstawie w kraju można wystąpić do NFZ o zwrot kosztów.

Prawo do otrzymania EKUZ mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum