NFZ/Rynek Zdrowia | 21-12-2010 15:15

NFZ: EKUZ na wyjazd turystyczny będzie ważna 6 miesięcy

Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ z 21 grudnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym będzie ważna 6 miesięcy. NFZ opublikował dziś na swojej stronie internetowej treść zarządzenia prezesa NFZ w tej sprawie.

Zarządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z nim osobom posiadającym w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych status „ubezpieczony”:

• będącymi osobami zatrudnionymi,
• prowadzącymi pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
• pobierającymi rentę,
• będącymi studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
• będącymi członkami rodziny, za wyjątkiem dzieci powyżej 18. roku życia,

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana będzie na 6 miesięcy.

Okres ważności liczony jest od dnia złożenia wniosku w Narodowym Funduszu Zdrowia o wydanie EKUZ.

Więcej: www.nfz.gov.pl