Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia | 27-03-2009 10:03

Może dojdzie (wreszcie) do reformy KRUS...

Komisja Trójstronna ma wypracować nowe zasady opłacania składek - ubezpieczenia społecznego o zdrowotnego - przez rolników. Związkowcy są oburzeni, że rząd chce rozpocząć prace, nie mając projektu ustawy.

W piątek (27 marca) odbędzie się posiedzenie zespołu ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji, na którym po raz pierwszy rozpocznie się dyskusja o reformie systemu ubezpieczeń społecznych rolników.

W pracach będą uczestniczyć nie tylko partnerzy społeczni, ale także przedstawiciele resortu rolnictwa, pracy i finansów. Artur Ławniczak, wiceministr rolnictwa i rozwoju wsi, podkreśla, że w czasie prac zespołu zostaną przedstawione rzetelne informacje dotyczące sytuacji finansowej gospodarstw rolnych.

Zdaniem prof. Jana Klimka, przewodniczącego tego zespołu KT, partnerzy społeczni razem z przedstawicielami rolników powinni przygotować nowe zasady ubezpieczenia. Konieczne jest bowiem ograniczenie dotacji budżetu do KRUS.

Związki zawodowe bardzo sceptycznie podchodzą do prac komisji. Wiesława Taranowska - wiceprzewodnicząca OPZZ, zwraca uwagę, że rząd najpierw powinien przygotować projekt reformy KRUS, a dopiero później angażować partnerów społecznych.