MRPiPS: do orzeczenia o uszczerbku na zdrowiu wystarczy dokumentacja medyczna

Autor: rcl.gov.pl/Rynek Zdrowia • • 26 września 2018 16:47

W środę (26 września) opublikowano projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym łub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Nie trzeba będzie stawiać się u orzeczniaka ZUS, wystarczy dokumentacja. Fot. Archiwum

W uzasadnieniu wskazano, że proponowane zmiany dotyczą umożliwienia wydawania orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku, bez bezpośredniego badania stanu zdrowia.

Analiza orzeczeń wydawanych w sprawach ustalenia uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wykazuje, że lekarze orzecznicy lub komisje lekarskie w wielu przypadkach po zapoznaniu się z dokumentacją z przebiegu leczenia nie mają wątpliwości, która pozycja tabeli Oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu powinna być zastosowana, a w konsekwencji - jaką wysokość uszczerbku należy ustalić.

W związku z tym, w takich przypadkach, w których następstwa chorób zawodowych lub urazów doznanych w wyniku wypadku przy pracy są w pełni udokumentowane, do oceny uszczerbku na zdrowiu nie jest konieczne przeprowadzenie bezpośredniego badania osoby ubiegającej się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Dotyczy to w szczególności przypadków jednoznacznych pod względem medycznym i orzeczniczym, w których uszczerbek nie jest wysoki - np. przy następstwach drobnych urazów.

Zmiana przepisów (…) będzie korzystna zarówno dla osób ubiegających się o jednorazowe odszkodowanie, jak i dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadkach niewielkiego upośledzenia sprawności organizmu oraz jednoznacznego medycznego udokumentowania następstw chorób zawodowych lub urazów doznanych w wyniku wypadku przy pracy orzeczenie do potrzeb wymienionego świadczenia mogłoby zostać wydane na podstawie dokumentacji medycznej, bez konieczności wzywania do osobistego stawiennictwa na badanie osoby ubiegającej się o to świadczenie.

Czytaj: www.legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum