Koniec papierowych legitymacji ubezpieczeniowych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 01 stycznia 2010 12:11

Od 1 stycznia ZUS zaprzestaje wydawania i potwierdzania papierowych legitymacji ubezpieczeniowych.

ZUS zapewnia, że zmiana nie będzie miała wpływu na dostęp do opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach. Wydane do tej pory i potwierdzone legitymacje będą uwzględniane do czasu upłynięcia terminu ich ważności - przypomina PAP.

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej potwierdzać będą inne dokumenty określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególności dokumenty potwierdzające opłacanie składek, m.in. druk ZUS RMUA.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą przedstawiać druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni), aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymację ubezpieczeniową z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy (wydaną przed pierwszym stycznia 2010 r.).

Prowadzący działalność gospodarczą mogą przedstawić druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby ubezpieczone w KRUS uzyskają świadczenie zdrowotne na podstawie zaświadczenia lub legitymacji aktualnie podstemplowanych przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej).

Emeryci i renciści powinni przedstawić legitymację emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS jej numer powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Osoby bezrobotne będą uprawnione do korzystania ze świadczeń medycznych po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Rezygnację z wydawania legitymacji ZUS zapowiedział w listopadzie 2009 r.

– Dane, które przekazujemy do NFZ są wystarczające do ustalenia prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Nie ma potrzeby, by dublować je na papierze – powiedziała Mirosława Boryczka, członek zarządu ZUS ds. ekonomiczno-finansowych.

Dane te trafiają do Funduszu w formie elektronicznej. Raz w tygodniu przekazywane są deklaracje zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz deklaracje wyrejestrowania z ubezpieczenia. Raz w miesiącu – informacje o należnych i opłaconych składkach.

Szczegółowe informacje o zasadach potwierdzania prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum