Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie dłużej ważna

Autor: WOK • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia27 kwietnia 2021 20:44

NFZ opublikował zarządzenie dotyczące m.in. okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie dłużej ważna
Okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie wydłużony; FOT. Arch. RZ
  • Okres ważności EKUZ wydłużony zostaje z 5 lat na 20 lat m.in. dla osób pobierających świadczenie emerytalne
  • Wydłużony zostaje również okres ważności EKUZ z 5 lat do ukończenia 18. roku życia dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny
  • Zmiany dotyczące EKUZ mają na celu celu poprawę satysfakcji odbiorców i zwiększenie efektywności pracy w oddziałach wojewódzkich NFZ

Na stronie NFZ ukazało się we wtorek (27 kwietnia) zarządzenie "w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA".

Weryfikacja potrzeby wnioskodawców

- Mając na celu poprawę satysfakcji odbiorców, jak również zwiększenie efektywności pracy w oddziałach wojewódzkich NFZ, zarządzenie wprowadza zmiany (...) w zakresie terminu, na jaki będą wydawane Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w  odniesieniu do trzech kategorii osób - informuje NFZ.

- Weryfikując potrzeby wnioskodawców oraz biorąc pod uwagę przewidywany okres uprawnień, wydłużony zostaje okres ważności EKUZ z 5 lat na 20 lat dla osób pobierających świadczenie emerytalne, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

W przypadku utraty tytułu do ubezpieczenia

Wydłużony zostaje również okres ważności EKUZ z 5 lat do ukończenia 18. roku życia dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny lub dla dzieci zgłoszonych z tytułu otrzymywania renty. W przypadku utraty tytułu do ubezpieczenia związanego z posiadaniem statusu członka rodziny czy renty, osoby te posiadają prawo do świadczeń jako nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18. r.ż. i posiadają obywatelstwo polskie.

- Uprawnienie Narodowego Funduszu Zdrowia do ustalania okresów, na jaki wydawane będą Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wynika z postanowień Decyzji nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego do ustalania okresów, na jaki wydawane będą Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - informuje NFZ.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum