Decyzje interpretacyjne oddziałów NFZ dotyczące obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 15 kwietnia 2019 13:28

W poniedziałek (15 kwietnia) dwa oddziały wojewódzkie NFZ, łódzki i lubelski, opublikowały decyzje interpretacyjne dotyczące obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Przypadek łódzki dotyczy ubezpieczenia etatowego strażaka prowadzącego działalność pozarolniczą, a lubelski ubezpieczenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych przez organ administracji państwowej.

Decyzje interpretacyjne oddziałów NFZ dotyczące obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

W decyzji interpretacyjnej łódzkiego NFZ czytamy, że uprawnienia pracownicze w postaci etatu w Państwowej Straży Pożarnej nie wyłączają podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Druga sprawa, rozpatrywana przez lubelski NFZ, dotyczyła wątpliwości, czy od wynagrodzeń wypłaconych członkom komisji egzaminacyjnych powołanych do pełnienia tych funkcji przez organ administracji państwowej należy odprowadzić składki na ubezpieczenie zdrowotne. W tym przypadku chodziło o egzaminatorów pozarządowej organizacji zrzeszającej elektryków.

"Zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach ustawodawca enumeratywnie wskazał
katalog osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Przedmiotowy katalog ma charakter zamknięty, co oznacza, iż jedynie osoby w tym przepisie wymienione podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu" - czytamy w interpretacji.

"Przedmiotowy katalog nie wymienia osób pełniących funkcje członków komisji egzaminacyjnych właściwych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, powołanych do objęcia funkcji na podstawie aktu powołania - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Mając powyższe na uwadze, a contrario, należy uznać, iż w/w członkowie komisji egzaminacyjnych nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu co oznacza, że nie powstaje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń wypłaconych tym egzaminatorom na zasadach opisanych powyżej" - wyjaśnia NFZ.

Więcej: nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum