Czy składkę zdrowotną można będzie umorzyć?

Autor: rp.pl, RR/Rynek Zdrowia • • 13 sierpnia 2013 14:03

Składka zdrowotna powinna podlegać ustawie o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą - uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców RP.

Czy składkę zdrowotną można będzie umorzyć?
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Tzw. ustawa abolicyjna przewiduje możliwość pozbycia się często niezawinionych zaległości w składkach, jakie powstały od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Ustawę, z której skorzystało już kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców, stosuje się do następujących kategorii należności:

1. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za wspomniany powyżej okres za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,

3. odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,

4. opłaty prolongacyjne, opłaty dodatkowe, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

Problemem jest to, że zaległe składki na NFZ, Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nie mogą zostać umorzone, jeśli nie towarzyszy im umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne za ten sam okres. Przedsiębiorcy chcieliby, żeby składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy były umarzane bez względu na to, czy abolicją ZUS objęte zostały składki na ubezpieczenia społeczne.

Jednakże zdaniem MZ nie ma potrzeby poszerzania kręgu uprawnionych do skorzystania z ustawy abolicyjnej na osoby zadłużone wyłącznie z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne. Przemawia za tym sytuacja ekonomiczna NFZ wynikająca ze zmniejszających się wpływów ze składek.

Dorota Wolicka, dyrektor biura interwencji w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców RP, która referowała stanowisko Związku dla sejmowej podkomisji stałej do spraw rynku pracy (nie wnosiła zasadniczych zastrzeżeń), powiedziała teraz w Rzeczpospolitej, że wszystkie zaległości składkowe powinny podlegać abolicji, bo inaczej będzie dochodziło do nierównego traktowania przedsiębiorców. Dodała, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby naprawić ten błąd. Nowelizacja nie będzie już tak pracochłonna jak sama ustawa.

Ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą weszła w życie 15 stycznia 2013 r.


Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum