XVII FORUM RYNKU ZDROWIA - NA ŻYWO

18-19 października 2021  •  WARSZAWA

Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej – czy chodzi tylko o finansowanie?

PRZEJDŹ DO STRONY TRANSMISJI

Częste lub długotrwałe choroby mogą być powodem zwolnienia pracownika

Autor: gazetaprawna.pl/Rynek Zdrowia • • 27 marca 2018 12:51

Pracodawca może wręczyć wypowiedzenie pracownikowi, który zbyt długo choruje. Jako powód zwolnienia firma może podać zwiększone koszty związane z wypłatą nadgodzin lub z zatrudnieniem innej osoby na zastępstwo.

Częste lub długotrwałe choroby mogą być powodem zwolnienia pracownika. Fot. Archiwum

Co do zasady, pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem, który przebywa na zwolnieniu lekarskim - poza wyjątkami. Prawo nie chroni bowiem pracownika, który choruje przez długi okres. Pracodawca może więc rozwiązać umowę z pracownikiem w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, kiedy pracownik z powodu choroby był w pracy nieobecny:

  • dłużej niż trzy miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż sześć miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Pracodawca nie może jednak zwolnić osoby, która stawiła się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. Ponadto przełożony ma w miarę możliwości obowiązek zatrudnić ponownie pracownika, który w okresie sześciu miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tej przyczyny.

Pracodawca może także wypowiedzieć umowę, ale już z zachowaniem okresu wypowiedzenia, pracownikowi po zakończeniu nieobecności z powodu choroby, jeśli nieobecności pracownika z powodu choroby były wyjątkowo częste.

W tym wypadku pracodawca musi udowodnić, że częste nieobecności lub długotrwała choroba pracownika powodują dezorganizację pracy w firmie - na przykład, gdy pracownik pracuje przy wyjątkowo ważnych projektach lub gdy jego nieobecności narażają pracodawcę na wypłatę wysokich sum na nadgodziny innych zatrudnionych - wyjaśnia Gazeta Prawna, cytując opinię mec. Łukasza Górznego, Associate w Praktyce Prawa Pracy kancelarii DZP.

Czytaj: www.gazetaprawna.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum