KL/Rynek Zdrowia | 05-01-2011 13:47

ZUS: od 2012 r. L-4 tylko w systemie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje system informatyczny, który umożliwi lekarzom błyskawiczne powiadomienie ZUS o wystawionym zwolnieniu. Ma to zapewnić bardziej efektywną kontrolę osób przebywających na L-4. System ma być ruszyć w 2012 r.

– Lekarz po zalogowaniu w specjalnym serwisie internetowym będzie mógł w umieścić w systemie informację o wystawieniu zwolnienia lekarskiego. Dzięki temu uniknie pobierania tzw. bloczków zwolnień z ZUS, dostarczania do Zakładu kopi wystawionego dokumentu i archiwizowania przez kilka lat jego papierowej wersji. ZUS zyska natomiast na czasie: wystawione L-4 będzie w formie elektronicznej natychmiast wysłane do Zakładu – wyjaśnia portalowi rynekzdrowia.pl Wojciech Andrusiewicz z biura prasowego ZUS.

Część danych o ile ZUS będzie w ich posiadaniu zostanie automatycznie wstawiana do elektronicznego formularza, np. dane lekarza, dane o osobie chorej lub członku rodziny, nad którym opiekę sprawować będzie osoba pobierająca zwolnienie. Przyspieszy to czynność wystawiania zwolnienia oraz spowoduje znaczne zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez lekarzy np. w liczbie dni okresu zwolnienia, datach czy danych indentyfikacyjnych chorych.

Lekarz przekaże pacjentowi, ustnie lub poprzez wydruk z systemu, informacje o okresie przebywania na zwolnieniu i zalecenie dotyczące konieczności leżenia. ZUS przejmie także na siebie obowiązek informowania płatników składek, że ich pracownicy przebywają na zwolnieniu.

– Docelowo ZUS wesprze także płatników w przygotowaniu odpowiednich dokumentów rozliczeniowych za osoby przebywające na L-4 – podkreśla Andrusiewicz.

System ma również pozwolić na efektywniejszą kontrolę osób przebywających na zwolnieniu bez wystarczających podstaw natury medycznej.

– Będzie to możliwe, ponieważ wystawiony dokument ZUS ZLA będzie praktycznie od razu wpływał do systemu teleinformatycznego ZUS, co da szansę na szybsze wszczęcie ewentualnej kontroli dowolnego dokumentu wystawionego przez dowolnego lekarza, nawet na krótką np. 3-dniową niezdolność do pracy – dodaje nasz rozmówca.  

System eZwolnienie po stronie ZUS będzie częścią projektu Nowy Portal Informacyjny realizowanego w ramach Platformy Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE) współfinansowanego przez UE i budżet Państwa. Wszelkie nakłady na stronę techniczno-systemową zostaną pokryte w ramach tego projektu.