Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia | 23-09-2019 13:48

Szwajcaria: czy technologia sieci komórkowej G5 zagraża zdrowiu?

W sobotę (21 września), tysiące ludzi protestowały w Bernie przeciwko wprowadzeniu technologii sieci komórkowej 5G w całym kraju. Jak podaje Rzeczpospolita, demonstranci obawiają się, że rozwiązanie to może szkodzić zdrowiu. Czy słusznie?

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

W lipcu Monako stało się pierwszym krajem w Europie, który uruchomił sieć telefonii komórkowej 5G opartą na technologii chińskiej firmy Huawei. Stany Zjednoczone  są tej sieci przeciwne, postrzegając ją jako poważne zagrożenie bezpieczeństwa. W Szwajcarii natomiast skupiono się na innych potencjalnych zagrożeniach tej sieci. Krytycy uważają, że promieniowanie elektromagnetyczne, emitowane przez tę technologię, stwarza bezprecedensowe zagrożenia dla zdrowia.

Wśród głosów przeciwnych tej technologii znalazło się też stanowisko Szwajcarskiej Federacji Lekarzy (FMH), które opowiada się za ostrożnym podejściem do sieci 5G.  Już teraz rząd Szwajcarii powołał specjalną grupę, która ma ocenić wpływ na zdrowie nowoczesnej sieci. Raport z jej prac ma powstać do końca roku.

Przeciwnicy nowej technologii próbują zebrać 100 tys. podpisów niezbędnych do wymuszenia przeprowadzenia referendum. Miałoby ono dotyczyć nałożenia moratorium na technologię 5G do czasu, aż możliwe będzie właściwe ocenienie ryzyka jej wprowadzenia.

Więcej: rp.pl