Przyszłość e-zdrowia w Polsce zależy od właściwej alokacji środków

Autor: Bartosz Pędziński • • 25 grudnia 2013 09:31

W jaki sposób system e-zdrowia będzie służył pacjentowi w zakresie rozwiązań takich jak e-recepta, e-skierowanie, e-zwolnienie jeśli dotychczas finansowano informatyzację publicznych szpitali z pominięciem sektora podstawowej opieki zdrowotnej? - pyta dr Bartosz Pędziński*, dyrektor ds. medycznych Centrum Diagnostyczno-Leczniczego w Łomżyńskim Centrum Medycznym Sp z o.o. - Jakimi danymi zostanie zasilona platforma P1 jeśli przeciętny pacjent korzysta z porady lekarza POZ średnio 4 razy w roku, a kontakt z oddziałem szpitalnym ma średnio raz na 5 lat?

Przyszłość e-zdrowia w Polsce zależy od właściwej alokacji środków

Jak wynika z informacji opublikowanej na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia realizacja Projektu P1 to dostarczenie narzędzi umożliwiających usprawnienie procesów administracyjnych usługodawców, a tym samym zmniejszenie obciążeń dla pacjenta związanych z kontaktami z ochroną zdrowia. Efekty zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomieniu elektronicznej recepty, elektronicznego zwolnienia lekarskiego i elektronicznego skierowania.

Słuszne założenia, ale...
Powyższe założenia są oczywiście bardzo słuszne, jednak dotychczasowy sposób realizacji działań i alokacji środków na ten cel wydaje się co najmniej wątpliwy. Dezorganizację działań realizowanych w ramach projektu P1 z inicjatywami podejmowanymi w ramach wojewódzkich programów e-zdrowia wykazała Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z kwietnia 2013 roku. Brak interoperacyjności systemów centralnych z regionalnymi potwierdziły wyniki badania ankietowego, które przeprowadziło CSIOZ po raz pierwszy dopiero w I kwartale I 2012 roku.

Wyniki badania obejmującego informacje o 329 projektach regionalnych wykazały, że 42% ankietowanych nie przewidywała integracji własnych projektów z systemem centralnym lub taka możliwość nie była w tych systemach przewidywana, 75% projektów nie brało w ogóle pod uwagę dokumentacji systemu P1 i nie traktowało jej jako wytycznych do opracowania własnych rozwiązań informatycznych. W efekcie w województwach niejednokrotnie dochodziło do finansowania rozwiązań niekomplementarnych i niekompatybilnych z platformą P1. Przykładem w tym zakresie była budowa regionalnych platform wymiany danych medycznych lub portali pacjenta czyli projektów analogicznych jakie zakłada się w ramach platformy P1 CSIOZ.

Łączny koszt projektu P1 realizowanego przez CSIOZ wyniósł ponad 712 mln złotych, podczas gdy łączna kwota projektów dedykowanych wyłącznie na informatyzację placówek opieki zdrowotnej realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw to prawie 600 mln złotych. Jak wynika z przeglądu założeń regionalnych projektów e-zdrowie, wspomniana kwota w ramach RPO przeznaczona była, co do zasady, na finansowanie publicznych szpitali wyłączając podmioty niepubliczne (w tym sektor podstawowej opieki zdrowotnej) już na etapie kryteriów formalnych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum