Katarzyna Rożko/Rynek Zdrowia | 23-10-2014 16:35

Premiera Internetowego Konta Pacjenta na X Forum Rynku Zdrowia

Zderzymy się z nową rzeczywistością. Dokumentacja medyczna prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej niesie za sobą odpowiedzialność za jej wytworzenie, ale i zabezpieczenie i archiwizację przez 20 lat - mówił Marcin Kędzierski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Lekarz będzie musiał być i lekarzem i informatykiem?

Fot. PTWP Na zdj. Marcin Kędzierski

Marcin Kędzierski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia podczas sesji tematycznej ''Technologie informacyjne w ochronie zdrowia - nie unikniemy tej rewolucji'' w ramach X Forum Rynku Zdrowia mówił o realizacji projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Platforma P1) oraz Internetowym Koncie Pacjenta.

Przypomniał, że kluczowe funkcjonalności, które będzie oferowała Platforma P1 to możliwość wystawiania i realizacji elektroniczny recept, skierowań i zleceń na zaopatrzenie, możliwość
kolekcji danych o wszystkich usługach medycznych jakie zostały wykonane, niezależnie tego, kto jest płatnikiem tych świadczeń oraz łatwy i szybki dostęp do tych danych, jak również możliwość pośrednictwa w wymianie dokumentacji medycznej wytworzonej przy wykonywaniu tych usług.

Odpowiedzialny podmiot
Dyrektor Kędzierski wskazał, że za wytworzenie, zabezpieczenie i archiwizację dokumentacji medycznej będzie odpowiadał podmiot leczniczy.

- Platforma P1 będzie umożliwiała komunikacje pomiędzy podmiotami, abyśmy wiedzieli, w jakim systemie informatycznym dokument elektronicznym się znajduje. Aby to było możliwe, trzeba było zacząć od standaryzacji dokumentów medycznych: recept, skierowań, zleceń. Szacuję, że w perspektywie do końca listopada przekażemy do konsultacji zaktualizowany ten dokument o kolejny typy dokumentów: kartę wypisową ze szpitala, konsultację lekarską, wyniki badań diagnostycznych i opis badania diagnostycznego. Zbieramy też informacje i zapotrzebowanie, jakie
kolejne dokumenty należałoby standaryzować - mówi szef CSIOZ.

Wskazał, że w pracach projektowych nad Platformą P1 obecnie trwa integracja systemów, tak by w perspektywnie kilku najbliższych miesięcy można było uruchomić je, nawet w wersji okrojonej, pilotażowej.

- Prezydent podpisal w lipcu nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która sprowadzała się de facto do wydłużenia okresu przejściowego od którego dokumentacja medyczna ma być prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej, o 3 lata. Równolegle jest procedowany
kolejny projekt zmian ustawy, który ze względu jest bardzo obszerny i obejmuje obszar niezbędny dla uruchomienia Platformy P1 - przypomniał Marcin Kędzierski.

I informatyk, i lekarz
Poruszył też kwestie związane z outsourcingiem danych. Wskazał, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyraża pewne zaniepokojenie, czy podmiot leczniczy może korzystać z profesjonalnego wsparcia podmiotów informatycznych, które miałyby zajmować się np. archiwizacją danych.

- W momencie, kiedy dokumentacja medyczna będzie wyłącznie elektroniczna, należy zapewnić warunki, które umożliwią dostępność do tej dokumentacji przez lat 20. Sprawa nie jest prosta i zmieni się cała filozofia funkcjonowania tego rynku, bo o ile duże podmioty lecznicze, jak
szpitale, które korzystają z wsparcia firm dostarczających systemy szpitalne, mają swoich informatyków, poradzą sobie z tymi wyzwaniami, o tyle w przypadku indywidualnych praktyk lekarskich sprawa nie będzie taka prosta - wyjaśniał.

Zwrócił uwagę, że lekarz będzie musiał być i lekarzem, i informatykiem. Będzie musiał dbać o to, żeby dokumentacja medyczna była prowadzona właściwie, odpowiednio zabezpieczona, dostępna.

- I tu zderzamy się z nową rzeczywistością. Co jeśli zginie czy zepsuje mu się komputer, lekarz będzie chciał zmienić komputer, będzie musiał te dane chronić. Chcielibyśmy umożliwić funkcjonowanie na rynku, medycznego IT - profesjonalnych podmiotów, które zajmowałyby się dostarczaniem systemów gabinetowych w chmurze i profesjonalnym przechowywaniem i archiwizowaniem tej dokumentacji. Na tym podmioty lecznicze dużo skorzystają, bo lekarzom odejdzie wiele obowiązków, które nie powinny ich zajmować - podkreślił dyrektor CSIOZ.

Prezentacja konta
Podczas sesji na X Forum Rynku Zdrowia dyrektor Marcin Kędzierski, korzystając z tableta, zaprezentował Internetowe Konto Pacjenta. Była to publiczna premiera aplikacji.

Znalazły się w niej m.in. dane teleadresowe, dane ratunkowe: o szczepieniach, transfuzji krwi, ciążach - do których mogłby mieć dostęp służby ratunkowe (ustawa przewiduje utworzenie katalogu osób, które miały dostęp do tego zakresu danych), dokumentacja własna: recepty, skierowania, zlecenia, deklaracje POZ.

Marcin Kędzierski pokazał również zawartą w IKP listę recept.

- Mamy w niej szczegóły recepty m.in. numer recepty, podmiot, który ją wystawił, data, informacja o realizacji: jaki lek został przepisany, postać leku, dawkowanie, wielkość opakowania leku oraz - co istotne - informacje o dopłacie, czyli poziom refundacji i - to czego nam dzisiaj często brakuje - zamienniki leków - wyliczał dyr. Kędzierski.

Potwierdził, że zgodnie z zapowiedziami Internetowe Konto Pacjenta jako techniczny produkt jest gotowy pod koniec 2014 r.

- Następnym krokiem jest integracja aplikacji z pozostałymi elementami Platformy P1. Trwają prace, by w określonym zakresie, z poszczególnymi świadczeniodawcami ją testować, by potem udostępnić aplikację już bez błędów. I to nas czeka w przyszłym roku - podsumował Marcin Kędzierski.