JW, PAP, NIZP-PZH/Rynek Zdrowia | 15-05-2019 13:06

Powstaje projekt ProfiBaza. Ma ucyfrowić dane o zdrowiu publicznym

Projekt ProfiBaza, realizowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, przewiduje stworzenie kompleksowego, intuicyjnego i funkcjonalnego systemu informatycznego umożliwiającego dostęp non-stop do historycznych i aktualnych danych z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia, programów zdrowotnych realizowanych przez samorządy, działań w ramach Narodowego Programu Zdrowia oraz sytuacji zdrowotnej ludności Polski.

Fot. archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

To także pierwsza próba uporządkowania ogromnego zasobu dostępnych w Polsce danych z zakresu zdrowia publicznego.

- Zanim projekt zostanie zakończony, czyli nim ta cała baza ruszy, nasze dane częściowo będą dostępne w internetowym koncie pacjenta na stronie CSIOZ. Docelowo, dla wszystkich zainteresowanych będzie dostępna specjalna "apka", którą będzie można bezpłatnie pobrać na różne urządzenia. Dzięki temu każdy będzie mógł na bieżąco sprawdzać, jakie programy zdrowotne są właśnie realizowane w jego okolicy - mówi dr Ewa Urban, opiekun merytoryczny projektu, ekspert ds. promocji zdrowia NIZP-PZH.

Prace nad projektem, współfinansowanym przez Unię Europejską, trwają od 2018 r., a planowany termin jego zakończenia to luty 2021 r. - pisze serwis zdrowie.pap.pl.

System i powiązana z nią aplikacja, po wprowadzeniu podstawowych danych (m.in. wiek, płeć), a także preferencji i zainteresowań (np. odnośnie konkretnych chorób), mają pozwalać na generowanie spersonalizowanych powiadomień o dostępnych projektach profilaktycznych. Dzięki ProfiBazie będzie też można sprawdzić, jakie problemy zdrowotne najczęściej występują w danej okolicy (m.in. na poziomie powiatu) i w danej grupie populacyjnej.

W ramach projektu planowane jest też stworzenie bazy dobrych praktyk, z której będą mogły korzystać w swoich działaniach profilaktycznych nie tylko placówki medyczne i samorządy, lecz także organizacje pozarządowe.

Jak czytamy na stronie NIZP-PZH, główną korzyścią z realizacji projektu będzie uporządkowanie dotąd rozproszonych i o ograniczonej dostępności danych za pomocą procesu digitalizacji w taki sposób, aby stanowiły zautomatyzowaną i ogólnodostępną bazę.

"Obecnie dostęp do baz danych jest bardzo ograniczony, nie istnieje jednolita baza, a te, które istnieją są rozproszone. Użytkownicy nie mają dostępu do narzędzi do zaawansowanego wyszukiwania. Dane do systemów wprowadzane są ręcznie, co znacznie wydłuża czas przygotowywania i udostępniania raportów, a rekordy, które już istnieją, nie zawsze dadzą się odczytać komputerowo" - przyznaje NIZP-PZH.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II E-administracja i otwarty rząd. Łączna kwota na realizację projektu wynosi 28,8 mln zł. Cały system ma być gotowy do końca lutego 2021 r.