NRL/Rynek Zdrowia | 10-08-2020 17:38

NRL opublikowała wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych

Po wprowadzeniu powszechności świadczeń telemedycznych pojawiły się wątpliwości co do etycznych aspektów ich stosowania, bezpieczeństwa prawnego i technicznych możliwości świadczeniodawców i pacjentów. W odpowiedzi na to, wyprzedzając działania Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie, zespół ds. telemedycyny Naczelnej Rady Lekarskiej we współpracy z członkami Telemedycznej Grupy Roboczej przygotował wytyczne.

Fot. archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Składają się one z trzech dokumentów:
- wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych;
- wytyczne świadczenia telemedycznego uwzględniające aspekty etyczne;
- 10 kroków wizyty telemedycznej

Na posiedzeniu 24 lipca 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych wraz z rekomendacją ich stosowania przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach wykonywanego zawodu.

Ponadto Prezydium NRL, przekazując ww. dorobek, zaapelowało do ministra zdrowia o podjęcie prac zmierzających do wprowadzenia wypracowanych przez samorząd lekarski wytycznych, jako obowiązującego standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej.

Wytyczne stanowią załączniki do ww. uchwały i można je znaleźć TUTAJ