gazetaprawna.pl, RR/Rynek Zdrowia | 31-10-2011 19:04

NFZ przyjmuje e-dokumenty

Wszystkie urzędy, organy wymiaru sprawiedliwości, a także ZUS, KRUS i NFZ muszą mieć systemy teleinformatyczne, które pozwalają każdemu komunikować się z nimi przez internet. Termin ich utworzenia minął w niedzielę, 30 października.

Od niedzieli (30 października) wszystkie wymienione podmioty powinny informować na swoich stronach Biuletynu Informacji Publicznej o adresie elektronicznej skrzynki podawczej, z której może skorzystać każdy zainteresowany kontaktem z nimi - informuje gazetaprawna.pl.

Obowiązek przyjmowania e-dokumentów wynika z rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. nr 206, poz. 1216), które weszło w życie 30 października br.

Warto dodać, że wnioski do Centrali NFZ już od dawna można składać poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą funkcjonującą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP - to bezpieczny kanał obsługi doręczeń).

Więcej: www.gazetaprawna.pl