NFZ: projekt zarządzenia ws. umów dotyczących Internetowych Kont Pacjenta

Autor: MAK, NFZ/Rynek Zdrowia • • 06 listopada 2019 20:47

Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ukazał się w środę (6 listopada) projekt zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

NFZ: projekt zarządzenia ws. umów dotyczących Internetowych Kont Pacjenta
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

„W związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590) niniejsze zarządzenie określa warunki zawierania i rozliczania umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta” - podaje Fundusz.

NFZ informuje w uzasadnieniu projektu, że „przedmiotem umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów zawieranej pomiędzy dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu a świadczeniodawcą POZ będzie aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w art. 20c ust. 2b ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590):

1. W związku z potwierdzeniem profilu zaufanego przez świadczeniodawcę POZ, zgodnie z art. 20c ust. 2a ustawy o informatyzacji
2. W sposób inny, niż określony w pkt 1, w wyniku prowadzonej przez świadczeniodawcę POZ kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych oraz aktywowanie Internetowych Kont Pacjentów w inny dostępny sposób.

- Cena za aktywowanie wskutek działań danego świadczeniodawcy POZ jednego Internetowego Konta Pacjenta wynosić będzie 12,30 zł brutto. W celu zawarcia umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów świadczeniodawca POZ będzie zobowiązany do złożenia do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu wniosku o zawarcie tej umowy - podaje NFZ.

Uwagi dotyczące projektu zarządzenia można przesyłać do 8 listopada 2019 roku na adres e-mail:
sekretariat.def@nfz.gov.pl z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia IKP (wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej).

Więcej: nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum