NFZ/Rynek Zdrowia | 13-04-2021 14:36

NFZ o dofinansowaniu informatyzacji w POZ - szczegóły

NFZ opublikował zarządzenie sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Jak NFZ dofinansuje informatyzację w POZ. Fot. Shutterstock

  • Zarządzenie określa warunki udzielania i rozliczania przez NFZ środków na dofinansowanie informatyzacji w POZ w 2021 roku
  • Dofinansowaniem będą objęte m.in. wydatki na nabycie urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usług do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej określa warunki udzielania i rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków na dofinansowanie informatyzacji świadczeniodawców posiadających w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczenia lekarza POZ.

Jak podano w uzasadnieniu do zarządzenia, wprowadzane rozwiązanie stanowi kontynuację działań związanych z dofinansowaniem informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej realizowanych w 2020 r. na podstawie zarządzenia nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem nr 35/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r.

Co może być objęte dofinansowaniem

Dofinansowaniem informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w 2021 r. na podstawie zarządzenia objęte będą poniesione w okresie od dnia wejścia w życie zarządzenia do dnia 31 grudnia 2021 r. przez uprawnionego świadczeniodawcę wydatki na nabycie urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usług do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym digitalizacji dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej.

W celu doprecyzowania i przedmiotu dofinansowania i wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych wykaz urządzeń informatycznych, oprogramowania i usług objętych dofinansowaniem został określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.

***

Wykaz urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, prowadzenia i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym digitalizacja dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej.

1. Urządzenia informatyczne:
1) Serwery
2) Komputery stacjonarne
3) Laptopy
4) Routery
5) Przełączniki (sieciowe)
6) Urządzenia wielofunkcyjne (z funkcją skanowania)
7) Skanery
8) Urządzenia do digitalizacji - inne niż tradycyjne skanery
9) Urządzenia pamięci masowej (macierze, NAS, rozbudowa tego typu urządzeń).

2. Oprogramowanie:
1) Licencje na oprogramowanie narzędziowe
2) Licencje na oprogramowanie do wirtualizacji
3) Licencje na oprogramowanie biurowe
4) Licencje na systemy operacyjne.

3. Usługi
1) Usługi instalacji i konfiguracji oprogramowania, o którym mowa w ust. 2
2) Usługi dostępu do aplikacji WEB
3) Usługi szkoleniowe związane z wdrożeniem oprogramowania
o którym mowa w ust. 2.

Więcej: https://www.nfz.gov.pl