Ministerstwo Zdrowia ureguluje kwestię telemedycyny?

Autor: Tekst dostarczony przez firmę Pro-PLUS Sp. z o.o. • • 30 października 2015 13:42

Podkomisja sejmowa przyjęła poprawki do Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.1997, nr 28 poz. 152). Regulują one kwestie świadczenia usług telemedycznych, m.in. sposobu i miejsca świadczenia usług medycznych przez lekarza.

Ministerstwo Zdrowia ureguluje kwestię telemedycyny?
FOT. Fotolia (zdjęcie ilustracyjne)

Liczne zalety e-zdrowia
Prace nad projektem ustawy Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.1997, nr 28 poz. 152) w sprawie wprowadzenia uregulowań dotyczących systemu informacji w ochronie zdrowia trwały około roku. Przebiegały bardzo intensywne i wzbudziły zainteresowanie wielu środowisk pozarządowych związanych z telemedycyną. Wspólny interes połączył je w Telemedyczną Grupę Roboczą, która opracowała propozycję zmian oraz przedstawiła je Ministerstwu Zdrowia i posłom.

Telemedycyna to wiele korzyści dla wszystkich uczestników procesu leczenia. Pacjent może korzystać z indywidualnie dobranego pakietu usług i urządzeń, oszczędzając czas i środki poprzez unikanie wizyt osobistych i kolejek do gabinetu specjalisty.

Pracownicy ochrony zdrowia otrzymują szerszy dostęp do potencjalnych pacjentów i zwiększenie efektywności pracy. Podmioty lecznicze zyskują poprawę jakości procesów diagnostycznych i leczenia. W praktyce oznacza to lepsze wyniki finansowe i niższe koszty działania. Telemedycyna pozwala również na wymianę wiedzy pomiędzy lekarzami oraz podniesienie jakości usług diagnostycznych i leczniczych.

Szczegółowa analiza obecnej sytuacji została zawarta w Raporcie „Otoczenie regulacyjne telemedycyny w Polsce” przygotowanym przez Telemedyczną Grupę Roboczą. Efektem prac były propozycje zmian do rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Przyjęcie poprawek zaproponowanych przez TGR oznaczałoby dużą szansę dla firm świadczących usługi telemedyczne na polskim rynku.

- Przede wszystkim jest to szansa na masową komercjalizację usług i produktów telemedycznych na polskim rynku. Firmy, które je dostarczają miałyby większą szansę na uzyskanie finansowania w ramach projektów prowadzonych np. przez Naukowe Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie, z powodów ograniczeń legislacyjnych, stworzona w ramach projektów technologia nie może być wykorzystana w Polsce, więc zostaje zaimplementowana przez zagraniczne firmy. Wprowadzenie zmian w Ustawie pozwoliłoby uniknąć takich sytuacji - mówi Jerzy Szewczyk, wiceprezes Pro-PLUS Sp. z o.o.

Brak regulacji największym problemem
Do tej pory ustawa o zawodzie lekarza i dentysty nie reguluje pojęć i sposobów postępowania w przypadku świadczeń telemedycznych. Powoduje to nieścisłości i wątpliwości.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum