MZ/Rynek Zdrowia | 27-11-2020 13:57

MZ zachęca do aplikowania o fundusze europejskie wspierające stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek (27 listopada) na swojej stronie internetowej o możliwości składania ofert w przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie modeli telemedycznych w dziedzinach: kardiologia, geriatria, psychiatria, położnictwo, diabetologia, opieka paliatywna, choroby przewlekłe".

Termin składania ofert upływa 29 grudnia Fot. PTWP

O wsparcie finansowe można ubiegać się w ramach projektu pn.: "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia" dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Aplikacja przebiega poprzez jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD), który jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania zamówień publicznych w całej UE.

Termin składania ofert upływa 29 grudnia 2020 r. o godz. 10.00. 

Więcej: www.gov.pl