Korzyści finansowe telemedycyny

Autor: Tekst zewnętrzny • • 24 czerwca 2014 12:34

W kolejnym artykule z cyklu Akademia Telemedycyny zaprezentujemy korzyści i oszczędności dla pacjenta, lekarza, NZOZ-u a także dla NFZ.

Korzyści finansowe telemedycyny

O zaletach i korzyściach finansowych Telemedycyny pisano wiele. Na szczęście nie trzeba już nikogo przekonywać że telemedycyna jako wsparcie lekarza w procesie diagnozowania, leczenia i późniejszego monitorowania pacjenta jest tańsze i skuteczniejsze od dotychczasowych, tradycyjnych form opieki zdrowotnej.

Wszelkie dostępne badania i opracowania wskazują, że nie ma innej drogi obniżenia kosztów leczenia i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności leczenia i dostępności specjalistycznej opieki medycznej.

Do najważniejszych zalet telemedycyny należą:
ułatwienie dostępu i skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczną opiekę medyczną;
znaczące obniżenie liczby zbędnych badań, konsultacji medycznych i hospitalizacji;
możliwość świadczenia opieki zdrowotnej w domu chorego (wizyty lekarskie lub stały nadzór);
wymiana danych medycznych pacjenta między ośrodkami medycznymi  i lekarzami umożliwia wymianę doświadczeń, telekonsultacje, co znacząco przyspiesza proces diagnozowania i powoduje, że jest on skuteczniejszy;
efektywniejsza kontrola świadczeń i przepisywania leków, sprawniejsze zarządzanie dostępnymi usługami, zmniejszenie kolejki do specjalistów i w konsekwencji minimalizacja ryzyka nadużyć podczas rozliczeń w procesie refundacji;

Poniżej przedstawiamy kilka zastosowań telemedycyny. Na ich przykładzie postaramy się pokazać konkretne korzyści dla pacjentów, lekarzy i systemu opieki zdrowotnej.

TELEMEDYCYNA DLA PACJENTA
Zdarza się, że do lekarza zgłaszają się pacjenci z niezdiagnozowanymi zaburzeniami, ze względu na krótki czas wypożyczenia tradycyjnego Holtera oraz sporadyczność występowania epizodów, przeprowadzenie prawidłowej diagnozy jest utrudnione. Taki pacjent chodzi od lekarza do lekarza szukając przyczyny złego stanu zdrowia, wielokrotnie korzysta z porad lekarzy specjalistów i drogiego sprzętu, tworząc kolejkę i ograniczając dostęp innym pacjentom. W efekcie, generuje niepotrzebne koszty dla systemu opieki zdrowotnej.

Czas wykrycia zaburzenia i rozpoczęcie leczenia można przyspieszyć korzystając z urządzeń telemedycznych EHO-MINI typu Event-Holter, firmy Pro-PLUS. Pacjent z niezdiagnozowanymi zaburzeniami zgłasza się do lekarza specjalisty, który wypożycza mu urządzenie na 14 dni w celu długotrwałego monitoringu.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum