HCC: kongresowe sesje dotyczące rozwiązań telemedycznych

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 25 stycznia 2016 05:13

Podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC, Health Challenges Congress), który odbędzie się od 18 do 20 lutego 2016 r. w Katowicach, zaplanowano kilka sesji poświęconych rozwiązaniom telemedycznym.

Podczas HCC omawiane będą m.in. przykłady rozwiązań telemedycznych; FOT. PTWP

Health Challenges Congress odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach; jest inicjatywą, która ma umożliwić szeroką, wielosektorową i wielodyscyplinarną debatę, m.in. polityków, lekarzy i środowisk biznesowych mających wpływ na kształt polityki zdrowotnej, organizację systemu ochrony zdrowia oraz jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych.

Program Kongresu i rejestracja uczestników: www.hccongress.pl

Dyskusje panelowe dotyczące telemedycyny zaplanowano w dniach 18 i 19 lutego. Wezmą udział w nich udział, m.in.: wybitni lekarze różnych specjalności, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, podmiotów wdrażających rozwiązania telemedyczne, a także menedżerowie kierujący placówkami ochrony zdrowia.

Wybrane zagadnienia podczas sesji traktujących o telemedycynie w trakcie Kongresu Wyzwań Zdrowotnych:

1. e-Zdrowie: rozwiązania telemedyczne i technologie informacyjne wspierające funkcjonowanie placówek służby zdrowia (18 lutego 2016 r., godz. 12.00-13.30 – cz. I; godz. 14.00-15.30 – cz. II)
• Telemedycyna jako część procesu terapeutycznego
• Zastosowanie rozwiązań telemedycznych w opiece nad pacjentami m.in. w kardiologii, onkologii i ortopedii
• Telemonitoring chorych
• Technologie mobilne w medycynie

2. Rozwiązania telemedyczne w kardiologii (19 lutego 2016 r., godz. 11.30-13.00)
• Modele telekonsultacji stosowane w kardiologii (np. pacjent – lekarz POZ – specjalista)
• Telemonitoring chorych z niewydolnością serca ze wszczepionymi układami resynchronizującymi
• Telemetryczne diagnozowanie zaburzeń rytmu serca

3. Telemedycyna – wybrane zagadnienia prawne i finansowe (19 lutego 2016 r., godz. 13.30-15.30)
• Obecne i postulowane regulacje prawne niezbędne dla rozwoju świadczeń z zastosowaniem telemedycyny
• Przykłady rozwiązań prawnych dotyczących świadczeń telemedycznych w wybranych krajach UE
• Rynek rozwiązań telemedycznych w Polsce i wybranych krajach
• Finansowanie rozwoju nowych technologii telemedycznych.

***

Podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, organizowanego przez Grupę PTWP S.A. (wydawcę m.in. miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia), odbędzie się ponad 40 sesji sesji poświęconych różnym aspektom polityki zdrowotnej i medycyny. W Kongresie weźmie udział ok. 3 tys. osób, w tym 250 prelegentów.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum