MAK/Rynek Zdrowia | 24-09-2018 09:26

Europejskie Forum Technologiczne: to już ostatnie dni rejestracji

Nowoczesne technologie stosowane w diagnostyce i leczeniu różnych chorób, prezentacja zamierzeń rozwojowych i ofert czołowych polskich ośrodków klinicznych i badawczych oraz przedsiębiorstw przemysłu medycznego - to wybrane z tematów, które obejmuje agenda Europejskiego Forum Technologicznego organizowanego w ramach wydarzenia Nowy Przemysł Expo. To już ostatnie dni rejestracji na to wydarzenie.

Europejskie Forum Technologiczne odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach; FOT. PTWP

W dniach 26-28 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zaplanowano cykl spotkań, konferencji, prezentacji, debat i warsztatów. Wszystko to z myślą o kadrze zarządzającej, specjalistach kadry technicznej przemysłu oraz o firmach, które z przemysłem współpracują.

Nowy Przemysł Expo to także wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich jest Europejskie Forum Technologiczne wraz z konferencją pt.: „Innowacje w medycynie”, podczas której wybitni lekarze, naukowcy oraz przedstawiciele sektora medycznego poszukają odpowiedzi na pytanie o możliwości i wyzwania jakie przed medycyną stawia nowoczesna technologia?

Zakres tematyczny obejmuje innowacyjne metody diagnostyki i leczenia, wpływ sztucznej inteligencji na leki, internet rzeczy w medycynie, telemedycynę czy robotykę. Omówione zostaną również kwestie dotyczące spersonalizowanej medycyny i dostosowania do jej wymogów opieki zdrowotnej oraz wpływu medycyny stosowanej na umocnienie podmiotowości pacjenta.

Udział w wydarzeniu potwierdził minister zdrowia Łukasz Szumowski. Europejskie Forum Technologiczne będzie okazją do spotkania z wybitnymi lekarzami, czołowymi przedstawicielami medycyny i nauki, praktykami i ekspertami, wśród których udział potwierdzili: Edward Chlebus z Politechniki Wrocławskiej, Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej, Józef Dulak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Piotr Dzięgiel z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Andrzej Gamian z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Paweł Grieb z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Wojciech Jopek, prezes BioEngineering, Adam Konka, prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, Marek Langner z Politechniki Wrocławskiej, Krzysztof Marycz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Zbigniew Nawrat z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Tadeusz Pietrucha, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Halina Podbielska z Politechniki Wrocławskiej, Tomasz Roleder ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Piotr Skarżyński z International Society of Telemedicine and eHealth, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Henryk Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu, Andrzej Szuba z 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP, Tadeusz Trziszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wojciech Witkiewicz, dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Wojciech Wojakowski z Górnośląskiego Centrum Medycznego, Marian Zembala dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Europejskie Forum Technologiczne to wydarzenie poświęcone zagadnieniu unowocześniania przemysłu i rozwoju technologii, organizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii i Politechnikę Wrocławską.

W pierwszej edycji Kongresu organizowanej w Polsce (Wrocław, czerwiec 2014 r.) uczestniczyło 40 ekspertów Komisji Europejskiej, 500 naukowców i przedsiębiorców z całej Europy. Dyskutowano o współpracy nauki z przemysłem, nowych technologiach i innowacjach. Część debaty poświęcono instrumentom polityki reindustrializacji Europy i rozwojowi technologii, ze szczególnym uwzględnieniem programów europejskich na lata 2014-2020. Kongres w roku 2018 postawi mocniejszy akcent na współpracę technologiczną w Europie centralnej i wschodniej.

Szczegóły dotyczące Europejskiego Forum Technologicznego:
euroforum.iztech.pl

Konferencja i targi Nowy Przemysł Expo odbędą się w dniach 26-28 września 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na Nowy Przemysł Expo na stronie: www.npexpo.pl