Ekspert: 2019 rok był ważny dla cyfrowej transformacji w polskiej ochronie zdrowia

Autor: Michał Kępowicz, Philips Healthcare • • 20 grudnia 2019 10:33

E-recepta, e-zwolnienie, Internetowe Konto Pacjenta, EDM - nie można nie zauważyć, że cyfrowa transformacja polskiej ochrony zdrowia nabiera rozpędu - pisze Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji strategicznych w Philips Healthcare.

Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji strategicznych w Philips Healthcare

Kończący dekadę 2019 rok przyniósł wiele potrzebnych zmian. To dobra wiadomość, szczególnie, że jak pokazują wyniki raportu Future Health Index, przeprowadzonego na zlecenie firmy Philips, korzyści płynących z digitalizacji upatrują nie tylko przedstawiciele służby zdrowia, ale także sami pacjenci.

Obecnie stoimy w obliczu zmian cyfrowych, stanowiących klucz do sukcesu transformacji służby zdrowia. Cyfryzacja może istotnie obniżyć koszty funkcjonowania całego systemu, przyczynić się do zwiększenia skuteczności procesu diagnostyki i leczenia chorych. Entuzjazm, z jakim nowoczesne rozwiązania przyjmują lekarze i pacjenci tylko potwierdza, jak duży potencjał drzemie w cyfryzacji. Ma ona również szansę, by znacząco przyczynić się do budowania nowej, partnerskiej i opartej na pełnym zaufaniu relacji między chorymi i lekarzami.

E-zdrowie po polsku
Od stycznia 2019 roku funkcjonują e-recepty, których wystawiono już ponad 42 miliony. Odchodzącym powoli do lamusa papierowym receptom towarzyszą także papierowe zwolnienia lekarskie, których elektroniczny zamiennik e-ZLA w mijającym roku na dobre zagościł w naszym rodzimym systemie ochrony zdrowia, stanowiąc prawie 100 proc. wszystkich wystawionych zwolnień lekarskich.

W tym roku wprowadzono również pilotażowy program wdrożenia e-skierowania, w którym do września tego roku wystawiono 2 tysiące skierowań. Polscy pacjenci doczekali się także możliwości szybkiego dostępu do swoich danych medycznych, w tym także do informacji o wystawionych e-receptach i e-zwolnieniach, jaką daje Internetowe Konto Pacjenta.

Od początku tego roku trwa również pilotażowy program elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Systemy szpitalne oparte na EDM pozwalają na szybki i bezpieczny dostęp do różnych danych, w tym m.in. do listy pacjentów, informacji o przyjęciu do placówki, możliwościach umówienia badań oraz otrzymania wyników czy zastosowanego leczenia. Takie rozwiązania umożliwiają tworzenie planów leczenia, harmonogramów zabiegów i procedur, przygotowywanie dokumentacji pacjenta, a nawet zdalne monitorowanie postępów leczenia po opuszczeniu placówki.

Korzyści płynące z informatyzacji
Informatyzacja opieki zdrowotnej jest warunkiem koniecznym do budowy systemu ochrony zdrowia, który z jednej strony daje pacjentowi przyjazne warunki leczenia, a z drugiej, poprzez poprawę szybkości i trafności podejmowanych decyzji, zapewnia poczucie większego bezpieczeństwa w całym procesie klinicznym. Dodatkowo, w obliczu rosnących kosztów opieki zdrowotnej, starzejącego się społeczeństwa, czy niskiej dostępności do leczenia, zmiana podejścia z ilościowego na jakościowe (Value Based Healthcare), równocześnie wspieranego przez innowacyjne technologie może stanowić odpowiedź na te wyzwania. Konieczna jest koncentracja na podnoszeniu jakości świadczeń medycznych, zagwarantowaniu lepszej dostępności do leczenia oraz wykorzystanie ogromnych zasobów danych z systemów, w celu dostarczenia wiedzy jak leczyć skutecznie, szybko i ekonomicznie.

Koncepcja Value Based Healthcare doczekała się w tym roku obszernego raportu „Value Based Healthcare - nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia”. Stanowi on solidny fundament do dalszych wdrożeń tego modelu w polskiej ochronie zdrowia.

Również wprowadzając rozporządzenie o nielimitowanym i w pełni refundowanym dostępie do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego poczyniono istotny krok w kierunku poprawy sytuacji pacjentów. Także dalszy rozwój technologii telemedycznych ma pomóc w zwiększeniu dostępu do wysokospecjalistycznej opieki poprzez zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do ekspertów, głównie dla pacjentów spoza wielkich aglomeracji miejskich.

Polacy otwarci na innowacje
Jak pokazują wyniki raportu Future Health Index 2019 innowacyjne technologie medyczne oraz dostęp do elektronicznego rejestru pacjenta odgrywają istotną rolę zarówno w opinii pracowników polskiej służby zdrowia, jak i samych pacjentów. Ponad 80% polskich pacjentów, którzy nie posiadają dostępu do swoich danych medycznych (lub o tym nie wiedzą) chciałoby mieć stały wgląd do swoich wyników i historii medycznej. Zaś wśród tych, którzy taki dostęp mają, niemal 70% osób deklaruje, iż chciałoby, aby dostęp do tych danych miał także ich lekarz. To pokazuje, że Polacy zdają sobie sprawę z tego, jak kluczowym elementem procesu leczenia jest wiarygodna i szybka informacja oraz współpraca i komunikacja na linii pacjent-lekarz.

Ponadto aż 77% lekarzy w Polsce korzysta z co najmniej jednego rozwiązania w obszarze cyfrowych technologii medycznych lub aplikacji monitorujących stan zdrowia. Lekarze w naszym kraju są otwarci na innowacje w medycynie, mają także świadomość, że technologia, o ile jest właściwie użytkowana, może znacząco ułatwić ich pracę i poprawić wyniki w leczeniu i diagnostyce.

W kontekście trwającej transformacji cyfrowej, którą obecnie przechodzi polska służba zdrowia to bardzo optymistyczne wnioski. Otwartość zarówno lekarzy jak i pacjentów na innowacje technologiczne stanowi sprzyjający czynnik w procesie zmian cyfrowych, w którym się znajdujemy.

Cyfrowa przyszłość
W mijającym roku w obszarze informatyzacji wydarzyło się dużo, jednakże wydaje się, że zmian, które jednoznacznie przeorganizują funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia będzie w najbliższych latach zdecydowanie więcej. Warto tutaj chociażby wspomnieć o wzrastającej z każdym rokiem potrzebie wymiany informacji pomiędzy szpitalami, czyli całym kontekście interoperacyjności i otwartości platform informatycznych czy wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych do skutecznej diagnostyki nowotworów, tj. zdigitalizowanej patomorfologii oraz badań genetycznych.

Ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny ze względu na finalizowanie prac nad ustanowieniem strategicznego dokumentu dla polskiej onkologii, tj. Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Nowoczesne metody rozpoznawania i leczenia nowotworów to także ważna część odpowiedzi na pytanie jak zmienić opiekę nad pacjentem onkologicznym tak, aby znacząco poprawić szanse przeżycia i umożliwić pacjentowi szybki powrót do normalnego funkcjonowania w środowisku domowym i zawodowym.

Stojąc na granicy nowego dziesięciolecia, śmiało możemy powiedzieć, że rok 2019 był kluczowy dla budowania podstaw cyfryzacji systemu, zaś przyszły rok jest początkiem dekady, w której powinna nastąpić pełna transformacja ochrony zdrowia z analogowej na zdygitalizowaną dla wszystkich użytkowników tego systemu. Życzmy sobie, by nastąpiło to jak najszybciej.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum