CSIOZ/Rynek Zdrowia | 01-04-2019 19:55

CSIOZ: to koniec umów rezydenckich w postaci papierowej

Od 1 kwietnia br. wszystkie nowe umowy zawierane pomiędzy podmiotami leczniczymi zatrudniającymi lekarzy rezydentów a Ministerstwem Zdrowia będą obsługiwane przez System Informatyczny Rezydentur (SIR) - poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

System Informatyczny Rezydentur ma przynieść przede wszystkim oszczędność czasu. Fot. Fotolia

Jak podaje CSIOZ, zawarcie umowy w SIR obejmuje pięć prostych kroków - podmiot za pośrednictwem systemu przekazuje dane do umowy, dane te są weryfikowane i akceptowane przez Ministerstwo Zdrowia, na podstawie zaakceptowanych danych zostaje utworzona umowa wraz z załącznikami, umowa zostaje przekazana do podpisu ministrowi właściwemu ds. zdrowia lub uprawnionemu przedstawicielowi ministerstwa, następnie umowa trafia do podpisu przez uprawnionego przedstawiciela podmiotu.

Aby zawrzeć umowę rezydencką w SIR należy posiadać konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą lub konto administratora w SIR oraz konto na platformie P2. Umowę należy popisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

System Informatyczny Rezydentur to przede wszystkim oszczędność czasu - proces rejestracji oraz podpisania umowy jest krótszy - i wygoda, gwarancja dostarczenia całej dokumentacji do Ministerstwa Zdrowia, możliwość śledzenia statusu umowy i monitorowania przebiegu jej akceptacji, bezpieczeństwo danych.

W przypadku pytań dotyczących systemu, CSIOZ zaprasza do kontaktu z infolinią pod numerem telefonu 19 457. Można również wysłać wiadomość na adres: sir@csioz.gov.pl.

Więcej: csioz.gov.pl