csioz.gov.pl/Rynek Zdrowia | 08-01-2015 18:55

CSIOZ: firma Unizeto odstąpiła od umowy przy Projekcie P1

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) poinformowało w czwartek (8 stycznia), że w Projekcie P1 nastąpi zmiana jednego z wykonawców. Od umowy odstąpiła firma Unizeto Technologies SA.

Projekt P1 ”Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” ma na celu budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiającej organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. podmiotom leczniczym, aptekom, praktykom lekarskim) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.

Jak czytamy w komunikacie, dotychczasowa współpraca przy Projekcie P1 z Unizeto nie gwarantowała pomyślnego zakończenia prac nad integracją systemu. Uznano, że wykonawca nie jest w stanie zrealizować procesu integracji produktów Projektu P1, pomimo podjęcia przez CSIOZ szeregu działań wpierających i naprawczych.

Firma Unizeto odstąpiła od umowy, tymczasem CSIOZ przystąpiło do wyboru nowego wykonawcy. Do negocjacji zaproszono wiodące firmy z sektora IT. Obecnie zakończono etap oceny ofert.

Czytaj: www.csioz.gov.pl