Starachowice: szpital w europejskiej sieci monitorowania lekowrażliwości

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 02 lutego 2016 16:26

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach otrzymał certyfikat poświadczający włączenie do Europejskiej Sieci Monitorowania Lekooporności EARS-Net. Program polega na monitorowaniu lekowrażliwości drobnoustrojów izolowanych z zakażeń inwazyjnych.

Starachowice: szpital w europejskiej sieci monitorowania lekowrażliwości
Monitorowanie lekowrażliwości to element mapowania mikrobiologicznego szpitala. Fot. archiwum RZ

Monitoring prowadzony jest zgodnie z metodologią opracowaną przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Na całym świecie obserwuje się narastanie oporności na antybiotyki. To zjawisko stało się impulsem do opracowania programów monitorowania lekowrażliwości, obejmujących swoim zasięgiem większe obszary terytorialne (region, kraj, grupę krajów). Programy te najczęściej są programami wieloletnimi, mającymi na celu monitorowanie lekowrażliwości drobnoustrojów izolowanych z materiałów klinicznych pobranych od ludzi.

W Europie największym programem monitorowania lekowrażliwości drobnoustrojów jest Europejska Sieć Monitorowania Lekooporności EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network, dawniej EARSS), obejmująca obecnie 30 krajów europejskich, w tym Polskę. Jest ona koordynowana przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control) z siedzibą w Sztokholmie.

W programie EARS-Net analizie poddawane są zebrane w ciągu roku dane o lekowrażliwości hodowanych w szpitalach izolatów z posiewów krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego głównych gatunków patogenów inwazyjnych tj. pneumokoki, czy bakterie E-coli - informuje Małgorzata Kałuża-Buczyłowska, specjalista ds. komunikacji i rozwoju w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Monitorowanie lekowrażliwości w szpitalu jest jednym z niezbędnych elementów tzw. mapowania mikrobiologicznego szpitala, a ma na celu śledzenie udziału szczepów opornych w zakażeniach, obserwowanie kierunków powstawania i szerzenia się oporności oraz poznanie rozkładu szczepów opornych na terenie szpitala. Umożliwia również rozpoznawanie ognisk epidemicznych wywoływanych przez drobnoustroje z mechanizmami oporności na leki oraz pomaga je wygaszać.

Systematycznie prowadzona analiza danych uzyskanych w procesie monitorowania lekowrażliwości dostarcza wiarygodnych informacji na temat opornych szczepów, a także umożliwia szybkie podejmowanie działań zapobiegających szerzeniu się oporności. Stanowi również podstawę racjonalnej polityki antybiotykowej oraz receptariusza szpitalnego opracowywanego przez zespoły kontroli zakażeń szpitalnych i zespoły terapeutyczne.

Oprócz monitorowania stosowania antybiotyków oraz zakażeń szpitalnych monitorowanie lekowrażliwości drobnoustrojów jest jednym z istotnych elementów kontroli zakażeń oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się lekooporności.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum