Schematy terapeutyczne na bazie daklataswiru w leczeniu HCV

Autor: RZ/Rynek Zdrowia • • 22 kwietnia 2014 18:18

Badania potwierdzają potencjalną przydatność schematów terapeutycznych na bazie daklataswiru w leczeniu pacjentów zakażonych wirusem HCV, z wysokimi niezaspokojonymi potrzebami medycznymi.

Firma Bristol-Myers Squibb przedstawiała dane z badania fazy III dowodzące, że leczenie doustnym daklataswirem i doustnym asunaprewirem prowadzi do uzyskania SVR12 z częstością sięgającą 90% w szerokiej grupie pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C wywołanym przez wirusa o genotypie 1b.

Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że oceniany schemat terapeutyczny stosowany przez 24 tygodnie pozwala na uzyskanie ogólnej trwałej odpowiedzi wirusologicznej (czynnościowego wyleczenia) po 12 tygodniach od zakończenia leczenia (SVR12) w grupie pacjentów wcześniej nieleczonych (90%), niereagujących na peginterferon/rybawirynę (82%) i niekwalifikujących się do stosowania tych leków lub nietolerujących ich (82%), z marskością wątroby lub bez (odpowiednio 84% i 85%) . Schemat DCV+ASV był ogólnie dobrze tolerowany w badaniu.

Na całym świecie żyje 170 mln ludzi zakażonych wirusem HCV, najczęściej o genotype 1. W Europie jest zakażonych 9 milionów osób, przy czym obserwuje się wysokie rozpowszechnienie genotypu 1b wirusa HCV.

- Schemat leczenia na bazie daklataswiru i asunaprewiru okazał się nie tylko wysoce skuteczny u uczestników badania, ale również był bardzo dobrze tolerowany, nawet wśród pacjentów w gorszym stanie ogólnym, z bardziej zaawansowaną chorobą wątroby i większymi niezaspokojonymi potrzebami - stwierdził wiodący badacz prowadzący omawianą próbę kliniczną, profesor Michael P. Manns, dyrektor Zakładu Gastroenterologii, Hepatologii i Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Hanowerze, Niemcy.

- Pomimo szybko zmieniających się zasad postępowania terapeutycznego w zakażeniu wirusem HCV, lekarze i pacjenci ciągle potrzebują nowych, schematów leczenia preparatami doustnymi innymi niż interferon i rybawiryna, które mogłyby zapewnić uzyskanie wyleczenia wirusologicznego w szerokiej grupie pacjentów, w tym u osób z zaawansowaną chorobą wątroby i z marskością tego narządu.

Dane te uwzględniono w niedawnych wnioskach o rejestrację nowych leków (NDA) składanych w amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration) FDA, dotyczących DCV i ASV, i wykorzystano w uzasadnieniu zatwierdzonego wniosku o dopuszczenie DCV w skojarzeniu z innymi lekami do obrotu jako leku stosowanego w leczeniu dorosłych pacjentów z wyrównaną chorobą wątroby, zakażonych wirusem HCV, w tym wirusem o genotypach 1, 2, 3, i 4.

Są one porównywalne z wynikami uzyskanymi w podobnym badaniu fazy III, oceniającym stosowanie tego schematu u pacjentów japońskich, które zakończyło się złożeniem wniosku o rejestrację nowego leku w japońskiej Agencji ds. Produktów Farmaceutycznych i Wyrobów Medycznych. 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum