KL, Radio Piekary/Rynek Zdrowia | 10-04-2019 10:05

Piekary Śląskie: szpital promuje higienę rąk

Ogólnodostępne, bezdotykowe stacje dozowania środków do dezynfekcji rąk zamontowano w Piekarskim Centrum Medycznym. Placówka  wyposaża szpital w automaty, które mają być dostępne dla pacjentów, pracowników  i odwiedzających lecznicę.

Celem promocji higieny rąk jest redukcja liczby zakażeń Fot. Archiwum

Piekarskie Centrum włączyło się do kampanii Światowej Organizacji Zdrowia na rzecz inicjatywy "Clean Care is Safer Care", która w Polsce przyjęła nazwę "Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka". Celem programu jest redukcja zakażeń poprzez promocję higieny rąk.

Akcja zakłada zmianę polityki higieny rąk w szpitalu, promuje ich dezynfekcję z użyciem środków na bazie alkoholu, obowiązkowe i powszechne szkolenia personelu, samoocenę i analizę jej wyników oraz tworzenie sprzyjającego klimatu dla higieny rąk w szpitalach.

W Polsce program został zainicjowany w styczniu 2013 r. przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Ministerstwo Zdrowia. Powołano Komitet Sterujący Programu, w skład którego weszli przedstawiciele ww. podmiotów oraz Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych i Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.

Zakażenia szpitalne to problem wszystkich szpitali. Jak mówił wcześniej  Rynkowi Zdrowia prof. Didier Pittet, ekspert WHO, twórca programu "Clean Care is Safer Care" , w ich wyniku umiera rocznie na świecie 16 mln pacjentów.

- Gdyby personel medyczny przestrzegał procedur związanych z higieną rąk, można by zmniejszyć o połowę liczbę zakażeń szpitalnych i tym samym zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych nawet o 8 mln - podkreślał. 

Prof. Pittet wyjaśniał, że wdrożenie strategii związanych z higieną rąk może zdecydowanie pomóc w walce z zakażeniami. - Higiena rąk to nie jedyna forma walki z nimi , ale obecnie daje najlepsze efekty, bo pozwala zmniejszyć liczbę zakażeń nawet o połowę. Uzupełnieniem tej strategii są m.in. odpowiednie procedury sterylizacji używanych narzędzi medycznych czy zastosowanie innych technologii wspierających dekontaminację - podkreślał.

Jak wyjaśniał profesor, wystarczy 30 sekund by zapobiec szerzeniu się wirusów i bakterii. - Tyle zajmuje właściwa dezynfekcja rąk z użyciem preparatu alkoholowego. Alkohol nie zmywa drobnoustrojów jak woda, ale skutecznie je niszczy, zatem preparaty które go zawierają, są bardzo skuteczne - wyjaśniał specjalista.