• ZAKAŻENIA SZPITALNE

  • Start

Małopolska: stan sanitarny w szpitalach poprawia się

Autor: KL/Rynek Zdrowia • • 16 lipca 2013 17:58

Zdecydowana większość małopolskich szpitali nadal nie spełnia wszystkich wymaganych przepisami standardów, ale generalnie stan techniczny i sanitarny w lecznicach poprawia się - wynika z raportu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie.

Małopolska: stan sanitarny w szpitalach poprawia się

Obecnie w pełni dostosowanych do obowiązujących przepisów jest 20 z 71 małopolskich szpitali, które nadzowuje WSSE.

W sumie bardzo dobrą notę otrzymały 22 jednostki, które spełniają wszystkie lub zdecydowaną większość wymagań "Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą". W tych placówkach nie stwierdzono łamania procedur sanitarnych i bardzo dobrze oceniono pracę komitetów i zespołów ds. zakażeń szpitalnych.

30 szpitali otrzymało oceną dobrą. To te placówki, które systematycznie realizują programy dostosowawcze, zachowują właściwy reżim sanitarny, na bieżąco usuwają drobne usterki techniczne, a działalność komitetów i zespołów ds. zakażeń zakładowych również oceniana jest pozytywnie.

Ocena dostateczna jest wynikiem złego stanu technicznego wszystkich lub części jednostek  funkcjonalnych placówek, niedostosowania do wymogów wspomnianego rozporządzenia bloków operacyjnych, sterylizatorni i zaplecza sanitarno gospodarczego. Tym samym - uważa sanepid - zdecydowana poprawa może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu w tych szpitalach generalnych remontów. Takich szpitali jest 19.

W roku 2012 żaden ze szpitali nie uzyskał oceny niedostatecznej w przeciwieństwie do roku 2011 r., w którym jeden ze szpitali został oceniony negatywnie.

Jak czytamy w raporcie: analiza stanu sanitarno technicznego szpitali wskazuje, że ulega on systematycznej poprawie. Znacznie wzrosła liczba placówek opieki leczniczej ocenionych jako bardzo dobre. W dalszym ciągu najwięcej uwag kontrolujących związanych jest z niedostosowaniem obiektów do  obowiązujących przepisów.

Podczas kontroli stwierdzano dosyć częste nieprawidłowości w zakresie postępowania z odpadami medycznymi.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum