• ZAKAŻENIA SZPITALNE

  • Start

Jest ministerialne rozporządzenie ws. zranień ostrymi narzędziami

Autor: RRX/Rynek Zdrowia • • 01 lipca 2013 12:41

Opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Pracodawcy zostali zobligowani do stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących zranienia ostrymi narzędziami wśród pracowników, w tym do zapewnienia dostępu do sprzętu ze specjalnymi zabezpieczeniami.

Rozporządzenie wprowadza m.in. całkowity zakaz ponownego zakładania osłonek na ostre narzędzie, co często bywało przyczyną zranienia personelu medycznego.

Dodatkowo, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzania oceny ryzyka nie rzadziej niż raz na dwa lata, w której musi uwzględniać ocenę dostępności personelu do rozwiązań chroniących przed zranieniem. Wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny ryzyka powinny być następnie uwzględnione w opracowywanych przez pracodawcę procedurach bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami.

Rozporządzenie wprowadza, postulowane przez środowisko pielęgniarskie, przepisy dotyczące prowadzenia wykazu  zranień. Tym samym umożliwia standaryzację procesu zgłaszania pracodawcy takich przypadków we wszystkich placówkach medycznych.

Pracodawcy są zobowiązani do opracowywania raz na pół roku specjalnego raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Pierwsze takie raporty powinny być sporządzone do 28 lutego przyszłego roku.

Rozporządzenie ministra zdrowia jest aktem wdrażającym do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2010/32/EU.

Więcej: www.sejmometr.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum