Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Autor: LJX/Rynek Zdrowia • • 18 listopada 2013 19:42

18 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. W Polsce propagowaniem jego celów oraz organizacją zajmuje się Narodowy Instytut Leków, w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pn. "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015".

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Antybiotyki są przez wielu pacjentów postrzegane jako skuteczny lek na każdą chorobę. Przez to stosowane są zbyt często, niezgodnie z przeznaczeniem, a przede wszystkim w zbyt dużych ilościach. Skutkiem jest rosnąca antybiotykooporność bakterii chorobotwórczych, która staje się ważnym problemem zdrowia publicznego.

Według raportu przygotowanego na podstawie danych zebranych w 30 krajach europejskich, mamy obecnie do czynienia z nowym, niepokojącym zjawiskiem - pojawieniem się i rozprzestrzenianiem opornych na karbapenemy szczepów Acinetobacter sp.

Karbapenemy stanowią najważniejszą grupę antybiotyków stosowanych w terapii, gdy inne antybiotyki nie są już skuteczne w leczeniu infekcji powodowanych przez wielolekooporne bakterie Klebsiella pneumoniae oraz E. coli. Dane za rok 2012 pokazały, że w przypadku Acinetobacter sp. w części krajów UE odsetek szczepów opornych na karbapenemy sięgać może już 25 proc. pokazując tym samym, iż możliwości leczenia pacjentów zakażonych opornymi na karbapenemy szczepami z rodzaju Acinetobacter są bardzo ograniczone.

Mimo, że gatunek Acinetobacter stanowił jedynie 3,6 proc. wszystkich mikroorganizmów izolowanych z zakażeń szpitalnych w krajach UE i Europejskim Obszarze Gospodarczym, to aż u 81,2 proc. szczepów z tej grupy stwierdzono brak wrażliwości na karbapenemy. Dla porównania E. coli i Klebsiella sp. stanowiły łącznie 24,6 proc. wszystkich mikroorganizmów izolowanych w zakażeniach szpitalnych w krajach UE i EOG, ale tylko 9,3 proc. z nich było niewrażliwe na karbapenemy.

Oprócz CRA na terenie Europy rozprzestrzeniają się również bakterie z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy, czyli enzymy inaktywujące antybiotyki z grupy karbapenemów, co ogranicza również dostępne opcje leczenia pacjentów zakażonych lekoopornymi szczepami Enterobacteriaceae.

W wyniku nadmiernego stosowania antybiotyków, a co za tym idzie nabywania oporności wielolekowej, leczenie pacjentów cierpiących na infekcje bakteryjne jest coraz trudniejsze. W przypadku zakażeń bakteriami wielolekoopornymi, przy pomijaniu badań lekowrażliwości tych szczepów często dochodzić może do opóźnionego rozpoczęcia skutecznej terapii antybiotykowej i do zmniejszenia skuteczności leczenia, a w konsekwencji wydłużenia czasu pobytu w szpitalu i wzrostu ekonomicznych oraz społecznych kosztów zakażeń bakteriami wielolekoopornymi.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum