PAP/Rynek Zdrowia | 10-03-2019 12:23

Wyniki badań: nie ma związku między szczepionką MMR a autyzmem

Ponad dziesięcioletnie, duńskie badanie z udziałem ponad 600 tys. dzieci nie wykazało zależności między podaniem trójskładnikowej szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce a autyzmem. To kolejne rezultaty, które pokazują brak takiej relacji.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustracyjne

Na łamach pisma "Annals of Internal Medicine" naukowcy z kopenhaskiego Statens Serum Institut opublikowali wyniki badania sprawdzającego powiązania między autyzmem a popularną szczepionką, zorganizowanego przy wsparciu duńskiego Ministerstwa Zdrowia i Fundacji Novo Nordisk.

Badacze zwracają uwagę, że pogląd, jakoby szczepionka MMR (trójskładnikowa szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce) zwiększała ryzyko autyzmu, budzi u wielu niepokój i wpływa na przyjmowanie szczepień.

Tymczasem, jak zwracają uwagę autorzy, w Europie obserwuje się niepokojący wzrost zachorowań na odrę, a unikanie szczepień WHO uznała za jeden z 10 głównych zagrożeń zdrowia na świecie.

Naukowcy uwzględnili dane na temat 657461 dzieci urodzonych w latach 1999-2010 w Danii przez również urodzone w Danii matki. Zaszczepionych było 625842 dzieci, a niezaszczepionych 31619. W badanej grupie u 6517 dzieci zdiagnozowano autyzm.

Okazało się, że dzieci szczepione nie były bardziej zagrożone chorobą niż nieszczepione. Podwyższone ryzyko nie pojawiło się także u dzieci, których rodzeństwo miało już autyzm, ani u tych, które miały podwyższone ryzyko zachorowania z innych powodów, ani także u tych, które otrzymały wcześniej inne szczepionki.

Badacze podkreślają, że uzyskane rezultaty potwierdzają wyniki wcześniejszych badań, uwzględniając jednocześnie dużą próbę statystyczną.

- W jednym z największych badań wykonanych do tej pory, Madsen i inni przeprowadzili retrospektywną analizę danych na temat 537303 dzieci urodzonych w Danii między rokiem 1991 i 1998, która objęła 2129864 osobolat, aby ocenić potencjalne powiązanie między autyzmem i szczepionką MMR. Badacze wyciągnęli wniosek, że szczepionka MMR nie wiąże się z rozwojem autyzmu i że ryzyko w grupie szczepionych dzieci jest takie samo, jak u dzieci nieszczepionych - przypominają w komentarzu do publikacji dr Saad B. Omer z i dr Inci Yildirim z Emory University w Atlancie.

- To badanie pokazało także, że nie ma związku między wiekiem dziecka w czasie otrzymania szczepienia ani czasem od momentu szczepienia i pojawieniem się autyzmu. Co więcej, w opublikowanej niedawno metaanalizie uwzględniającej 5 obszernych badań kohortowych (1 256 407 dzieci) i 5 badań kliniczno-kontrolnych (9920 dzieci) nie wykazano powiązań między szczepieniami MMR i autyzmem) - piszą eksperci.

Więcej informacji:
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-03/acop-aoi022619.php

https://annals.org/aim/article-abstract/2727726/measles-mumps-rubella-vaccination-autism-nationwide-cohort-study

https://annals.org/aim/article-abstract/2727208/further-evidence-mmr-vaccine-safety-scientific-communications-considerations