• PARTNER SERWISUpartner serwisu

Wielkopolska: rodzice skarżą się na wojewodę

Autor: KL,Radio Merkury/Rynek Zdrowia • • 28 marca 2014 12:57

Wojewoda wielkopolski wydał sześć postanowień w sprawie uchylania się od szczepień. Rodzice, którzy nie szczepią dzieci złożyli w tej sprawie skargę - donosi Radio Merkury.

Na razie wojewoda wezwał rodziców do zaszczepienia dzieci. Jeżeli tego nie zrobią zapłacą 420 zł grzywny.

Rodzice, którzy złożyli skargę w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zarzucili wojewodzie, że nie ma uprawnień do karania rodziców. Nie zgadza się z tym rzecznik wojewody. Zwraca uwagę, że zapadły już trzy wyroki (dwa wojewódzkich sądów administracyjnych i jeden Naczelnego Sądu Administracyjnego), które stwierdzają, że to wojewoda, a nie Sanepid, może prowadzić takie postępowania egzekucyjne.

Przypomnijmy. 1 sierpnia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawa dotyczyła skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca nałożenia grzywny za uchylanie się od obowiązku szczepień.

Matka dziecka, na którą nałożono karę, odmawiała szczepienia dziecka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, zakażeniom haemophilus influenzae typ B oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Jak czytamy w aktach sprawy uzasadniała swoją decyzję ryzykiem wystąpienia groźnych powikłań poszczepiennych.

WSA odrzucił skargę matki uznając postępowanie inspektorów sanitarnych za prawidłowe. Sprawa trafiła do NSA, a tam stwierdzono, że sanepidy nie mają kompetencji, by nakładać na rodziców grzywny, które przymusiłyby ich do szczepień dzieci. Może to uczynić jedynie wojewoda.

Zaniechanie poddania się obowiązkowemu szczepieniu rodzi odpowiedzialność karno-administracyjną. Podlegają jej opiekunowie osób małoletnich 

Przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji sprowadzają się do możliwości nałożenia w takich przypadkach grzywny w wysokości do 1,5 tys. złotych.

W sytuacji, gdy osoba odpowiedzialna uchyla się od wykonania obowiązku ustawowego, istnieje możliwość zastosowania wobec niej odpowiednich sankcji. Inicjatorem postępowania w tej sprawie jest lekarz, który sprawuje profilaktyczną opiekę nad dzieckiem. Ma on bowiem obowiązek zawiadomienia o fakcie uchylania się od poddania obowiązkowym szczepieniom ochronnym właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Ten zaś może zastosować odpowiednie instrumenty prawne, zmuszające do wykonania obowiązku szczepienia. Stosuje się w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na jej podstawie możliwe jest zastosowanie grzywny w wysokości do 10 tys. zł.

Wojewoda, stosownie do art. 20 par. 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym. W świetle przepisów prawa, obowiązek poddania dziecka obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu jest obowiązkiem prawnym, z którego zwolnić mogą tylko konkretne przeciwwskazania lekarskie do szczepienia dziecka.

 

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum