ur.edu.pl/Rynek Zdrowia | 02-08-2018 14:55

Uniwersytet Rzeszowski zabiera głos w sprawie krytyki szczepionek przez pracownika naukowego

Wpisy prof. Agnieszki Banaś-Ząbczyk, kierownika Zakładu Biologii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego wskazujące, że szczepionki wywołują autyzm wywołały prawdziwą burzę. Głos zabrała rodzima uczelnia pani profesor.

Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Zdaniem profesor szczepionki wywołują autyzm, dlatego szczepienia nie powinny być obowiązkowe.

Jak czytamy w stanowisku Uniwersytetu Rzeszowskiego, uczelnia jest za wolnością i swobodą wypowiedzi. Nie zmienia to faktu, że jako instytucja nie ponosi odpowiedzialności za prywatne poglądy pracowników.

"Uniwersytet Rzeszowski stoi na straży rzetelności naukowej i jakości badań. Co za tym idzie - głoszenie nieudowodnionych naukowo koncepcji nie będzie tolerowane. Każdy pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego ma prawo korzystania z wolności wypowiedzi, ale powinien pamiętać, że wolności zawsze towarzyszy odpowiedzialność. Mając na uwadze powyższe informuję, że w sprawie Pani dr hab. Agnieszki Banaś-Ząbczyk, prof. UR zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające" - czytamy w oświadczeniu. 

Więcej: www.ur.edu.pl