Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia | 24-10-2019 12:35

Szczepienie dzieci: wg WSA rekrutacja do żłobków nie narusza zasady równego traktowania

Preferencje dla zaszczepionych dzieci nie są dyskryminujące przy rekrutacji - uznał WSA w Olsztynie, który rozpatrywał skargę w sprawie uchwały rady miasta nadającej statut zespołowi żłobków miejskich.

Fot. Archiwum

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, spór między miastem, a wojewodą warmińsko-mazurskim, który zaskarżył uchwałę, dotyczył wskazania w niej, że jednym z kryteriów przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie przez rodzica oświadczenia o odbyciu obowiązkowych szczepień ochronnych lub ich długotrwałym odroczeniu.

Zdaniem wojewody radni nie mieli do tego prawa, bo informacje o szczepieniach nie mieszczą się w kategorii danych o stanie zdrowia, które mogą być przetwarzane podczas procesu rekrutacji do żłobka na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ponadto radni nie powinni wykorzystywać tego warunku do egzekwowania wynikającego z ustawy o chorobach zakaźnych wymogu poddania szczepieniom dzieci, bo nie taki jest cel ustawy żłobkowej.

Wreszcie wojewoda zarzucił, że uchwała narusza wywodzoną z konstytucji zasadę równości, bo dyskryminuje niezaszczepione maluchy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił zarzutu odnoszącego się do naruszenia zasady równego traktowania. Powołał się przy tym na wyroki innych sądów, w których rozstrzygnięto, że wprowadzenie oświadczenia o poddaniu dziecka szczepieniom - jako kryterium dostępu do publicznego przedszkola - nie jest dyskryminujące dla rodziców, którzy go nie złożyli.

Więcej: gazetaprawna.pl