• PARTNER SERWISUpartner serwisu

Skutki uboczne po szczepieniu miało trzech na dziesięciu badanych. Wiemy, na co skarżą się Polacy

Autor: PAP • Źródło: PAP12 lipca 2021 12:30

CBOS zapytało Polaków o skutki uboczne po szczepieniu na COVID-19. Jak się okazało "jakieś skutki uboczne" miało trzech na dziesięciu badanych. Najczęściej były to: podwyższona temperatura oraz ból w miejscu wkłucia, ból ręki, bądź ramienia.

CBOS: skutki uboczne po szczepieniu miało trzech na dziesięciu badanych/Fot. Shutterstock
 • Trzech na dziesięciu badanych przez CBOS, którzy przyjęli przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19, zadeklarowało, że wystąpiły u nich jakieś skutki uboczne
 • Najczęściej były to: podwyższona temperatura oraz ból w miejscu wkłucia, ból ręki, bądź ramienia
 • Badanie przeprowadzono w maju i czerwcu. Wzięło w nim udział 1000 osób

CBOS w sondażach przeprowadzonych w maju i czerwcu zapytał osoby, które zadeklarowały się jako zaszczepione przeciw COVID-19, o występowanie u nich skutków ubocznych po szczepieniu, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych.

CBOS: skutki uboczne po szczepieniu miało trzech na dziesięciu badanych

Zgodnie z definicją niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) to zaburzenie stanu zdrowia, które występuje zazwyczaj w okresie czterech tygodni po podaniu szczepionki.

- W naszych badaniach nie precyzowaliśmy jednak okresu występowania skutków ubocznych od czasu przyjęcia szczepionki: pozostawiliśmy to subiektywnej ocenie respondentów - zaznaczono w opisie wyników badań.

Łącznie w majowym i czerwcowym sondażu ponad 1000 osób zadeklarowało, że przyjęło przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. 61 proc. podało, że przyjęło preparat Pfizer-BioNTech (Comirnaty), 22 proc. zaszczepiło się AstraZeneką, a 12 proc. Moderną. 3 proc. zaszczepiło się jednodawkowym preparatem Janssen (Johnson & Johnson).

Spośród przyjmujących preparaty dwudawkowe połowa (50 proc.) badanych przyjęła jedną dawkę szczepionki, a druga połowa (50 proc.) została w pełni zaszczepiona.

56 proc. respondentów, którzy przyjęli preparaty Pfizer-BioNTech oraz Moderna jest już w pełni zaszczepiona - przyjęła dwie dawki preparatu, natomiast 71 proc. szczepiący się AstraZeneką przyjęło dopiero jedną dawkę szczepionki. Jak podaje CBOS z analizy zróżnicowań społeczno-demograficznych wynika ponadto, że częściej niż pozostali w pełni zaszczepieni są najstarsi respondenci, w wieku 65 lat i więcej.

Ogółem trzech na dziesięciu badanych, którzy zaszczepili się przynajmniej jedną dawką, zadeklarowało, że wystąpiły u nich jakieś skutki uboczne.

Niepożądany odczyn poszczepienny rzadziej deklarowali mężczyźni oraz osoby starsze

Wśród ankietowanych, którzy przed sondażem przyjęli dopiero jedną dawkę szczepionki 25 proc. podało, że wystąpił u niepożądany odczyn poszczepienny, 72 proc. podało, że nie mieli ich, 3 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć"

Wśród badanych, którzy przyjęli dwie dawki szczepionki - 35 proc. procent podało, że wystąpiły u nich jakieś skutki uboczne, w tym 13 proc. podało, że mieli nop po obu dawkach, 12 proc., że tylko po drugiej, a 10 proc., że tylko po pierwszej. 65 proc. podało, że mieli żadnych skutków ubocznych szczepienia.

Występowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych rzadziej deklarowali mężczyźni, osoby starsze, w wieku 65 lat i więcej, oraz badani gorzej wykształceni.

W przypadku Moderny i Pfizera skutki uboczne po drugiej dawce. Astra Zeneca - odwrotnie

Z deklaracji badanych, którzy zaszczepili się już dwoma dawkami, wynika, że w przypadku szczepionki wektorowej AstraZeneca efekty uboczne częściej występowały po pierwszej niż po drugiej dawce, zaś w przypadku szczepionek opartych na technologii mRNA - odwrotnie.

W badanej próbie znalazło się 35 osób zaszczepionych preparatem Johnson & Johnson, spośród których 8 zadeklarowało wystąpienie niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Najczęściej wymieniane przez badanych skutki uboczne po szczepionce Johnson & Johnson: 

 • podwyższona temperatura, gorączka bądź stan podgorączkowy - 14 proc. badanych 
 • ból w miejscu wkłucia, ból ręki lub ramienia - 13. proc.
 • ból mięśni, stawów, bóle mięśniowo-kostne - 6 proc.
 • osłabienie i zmęczenie - 6 proc.
 • ból głowy - 4 proc.,
 • złe samopoczucie, rozbicie, rozkojarzenie - 3 proc.,
 • dreszcze - 3 proc.,
 • miejscowe - zaczerwienienie w miejscu wkłucia, obrzęk, siniak, swędzenie - 2 proc.

Po 1 proc. badanych wskazało na inne niepożądane objawy: objawy przeziębienia i grypy, zawroty głowy, pozostałe problemy neurologiczne: drgawki, omdlenia, utrata przytomności, problemy ze strony układu pokarmowego - nudności, wymioty, biegunka, problemy ze strony układu krążenia - skoki ciśnienia, zaburzenia rytmu serca.

Najczęściej wymieniane przez badanych skutki uboczne po szczepionce Pfizer-BioNTech:

 • ból w miejscu wkłucia, ból ręki lub ramienia (13 proc. zaszczepionych tym preparatem wymieniało taki odczyn),
 • podwyższona temperatura (9 proc.),
 • bóle mięśni, stawów, bóle mięśniowo-kostne oraz osłabienie i zmęczenie (po 4 proc.).

Najczęściej wymieniane przez badanych skutki uboczne po preparacie Moderna:

 • ból w miejscu wkłucia,
 • ból ręki lub ramienia zgłaszany był porównywalnie często co podwyższona temperatura (odpowiednio 19 proc. i 18 proc.).
 • Stosunkowo często wymienianym skutkiem ubocznym po przyjęciu tej szczepionki było również osłabienie i zmęczenie (10 proc.).

Najczęściej wymieniane przez badanych skutki uboczne po szczepionce AstraZeneca:

 • największa grupa osób zgłaszała podwyższoną temperaturę (25 proc.),
 • w drugiej kolejności - bóle mięśni, stawów, bóle mięśniowo-kostne (14 proc.),
 • w trzeciej - ból w miejscu wkłucia, ból ręki lub ramienia (10 proc.)
 • niewiele mniej badanych zaszczepionych przynajmniej jedną dawką tego preparatu wśród skutków ubocznych szczepionki wymieniało osłabienie, zmęczenie (9 proc.), ból głowy (8 proc.) oraz dreszcze (7 proc.).

- Interpretując te dane należy wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku szczepionki AstraZeneca niepożądane odczyny poszczepienne występują częściej po pierwszej dawce, można zatem zakładać, że przedstawione dane w znacznej mierze wyczerpują listę niepożądanych odczynów poszczepiennych po przyjęciu tego preparatu - czytamy w analizie.

Badania przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnych imiennych próbach pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanych z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera - metoda CAPI, wywiad telefoniczny CATI, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej - CAWI. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

Badanie majowe zrealizowano w dniach od 6 do 16 maja 2021 roku na próbie liczącej 1163 osoby (54,8 proc. metodą CAPI, 30,0 proc. - CATI, 15,2 proc. - CAWI). Badanie czerwcowe zrealizowano w dniach od 7 do 17 czerwca 2021 roku na próbie liczącej 1218 osób (60,8 proc. metodą CAPI, 26,7 proc. - CATI, 12,6 proc - CAWI). 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum