Dłuższy termin zgłaszania NOP. Opublikowano rozporządzenie

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia30 listopada 2022 12:10

Będzie zmiana w przepisach nowelizujących rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. Dotyczy terminu.

Dłuższy termin zgłaszania NOP. Opublikowano rozporządzenie
Przedłużono termin zgłaszania NOP. Fot. AdobeStock
  • Zmiany w przytoczonym rozporządzeniu dotyczą przedłużenia o kolejne 12 miesiące obowiązywania tego dokumentu
  • Przesunięcie terminu z 31 grudnia 2022 roku na 31 grudnia 2023 roku jest spowodowane kontynuacją przygotowania systemowego rozwiązania, pozwalającego na przekazywanie elektronicznie zgłoszonych informacji również z systemów gabinetowych dla wszystkich szczepień
  • Zmiana systemowa ma zapewnić pracownikom medycznym od dnia 1 stycznia 2024 roku możliwość zgłoszenia NOP m.in. we własnym systemie, który jest zintegrowany z P1

Zmiany w zgłaszaniu zdarzeń niepożądanych

Został przygotowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.

Rozporządzenie wprowadza zmiany:

  • w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania w § 2 w ust. 2 wyrazy "Do dnia 31 grudnia 2022 roku" zastępuje się wyrazami "Do dnia 31 grudnia 2023 roku";
  • rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projektowana zmiana wynika z konieczności przedłużenia o kolejne 12 miesięcy przepisu § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania – czytamy w uzasadnieniu.

Podsumowanie wprowadzonych zmian

W dokumencie podkreślono także, że zgodnie z przytoczonym przepisem warunkowo dopuszczono możliwość stosowania dotychczasowego sposobu zgłaszania niepożądanego odczynu poszczepiennego, zwanego dalej „NOP” oraz korygowania zgłoszenia NOP, która polegała na tym, że zgłoszenie NOP lekarz lub felczer mógł:

  • przesyłać listem poleconym w dwóch kopertach, z których koperta wewnętrzna opatrzona jest wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i nadrukiem "DOKUMENTACJA MEDYCZNA" albo
  • przesyłać za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli pozwalają na to techniczne możliwości nadawcy i odbiorcy, w formie przesyłek kodowanych, albo
  • przekazać w zamkniętej kopercie bezpośrednio osobie upoważnionej do ich odbioru za pokwitowaniem.

Warunkiem powyższego było, że lekarz albo felczer nie możliwości zgłaszania NOP w postaci elektronicznej.

Co istotne, przepis ten ogranicza możliwość stosowania dotychczasowego sposobu zgłaszania NOP i korygowania zgłoszenia NOP czasowo do 31 grudnia 2022 roku. Zmiana terminu na 31 grudnia 2023 roku jest "spowodowana kontynuacją przygotowania systemowego rozwiązania pozwalającego na przekazywanie elektronicznie zgłoszonych informacji również z systemów gabinetowych dla wszystkich wykonanych szczepień oraz zgłoszonych NOP. Na tej podstawie System e-zdrowie (P1) zapewni możliwość przyjmowania informacji o NOP do systemów gabinetowych".

Zmiana systemowa ma zapewnić pracownikom medycznym od dnia 1 stycznia 2024 roku możliwość zgłoszenia NOP dwoma kanałami:

  1. we własnym systemie, który jest zintegrowany z P1;
  2. w aplikacji gabinet.gov, w przypadku jak odbiorca nie ma swojego systemu.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum