RCL/Rynek Zdrowia | 21-12-2016 14:25

Projekt rozporządzenia ws. zapotrzebowania na szczepionki obowiązkowe

Na stronie rządowego Centrum Legislacji opublikowany został do publicznych konsultacji projekt rozporządzenia ws. sporządzania zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych.

Projektowane rozporządzenie wskazuje państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych oraz Głównego Inspektora Sanitarnego jako podmioty zobowiązane do sporządzania ilościowego zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych wraz z harmonogramem dostaw szczepionek.

Sporządzenie przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych oraz państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych ilościowego zapotrzebowania na szczepionki, odpowiednio na szczeblu powiatów oraz województw, stanowi dla Głównego Inspektora Sanitarnego podstawę dla sporządzenia krajowego zapotrzebowania na szczepionki na rok następny, które jest przedkładane w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Więcej: www.legislacja.rcl.gov.pl