Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia | 16-09-2020 11:09

Pracodawca może żądać od pracownika zaszczepienia się przeciw grypie, a w wypadku odmowy go zwolnić

Pracodawcy, którzy chcą ograniczyć ryzyko przenoszenia grypy pomiędzy pracownikami w czasie epidemii koronawirusa, mogą zażądać od nich zaszczepienia się na grypę. Jeśli pracownik odmowi może zostać przesunięty na inne stanowisko lub wręcz zwolniony.

Fot. archiwum

Jak wyjaśnia Rzeczpospolita możliwość przeprowadzenia obowiązkowych szczepień pracowników miałaby wynikać, zdaniem części prawników, z art. 2221 kodeksu pracy, który mówi, że w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli to niemożliwe - ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

- Przepisy wykonawcze wydane na podstawie tego przepisu, czyli rozporządzenie z 22 kwietnia 2005 r. ws. szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki wprost, uznają wirus grypy za szkodliwy czynnik biologiczny,

Przedstawiciele kancelarii PCS podkreślają, że to nie tylko prawo, ale i obowiązek pracodawcy.  W takiej sytuacji odmowa przez zatrudnionego poddaniu się szczepieniu może być podstawą zwolnienia.

Więcej: rp.pl